V dvoukomorové vertikální peci podle Jana Kociny z Archeoskanzenu Trocnov během výpalu dosáhli teploty až 1096°C. "Vedle toho jsme vypalovali keramiku méně jistým, ale jednodušším způsobem v jámě," dodává. Jako doprovodný program mohli návštěvníci vidět také ukázku pečení chleba v chlebové peci. Tu vystavily děti na příměstském táboře.