Studie vycházející od roku 2014 umožňuje sledovat dlouhodobé trendy ve vývoji Českých Budějovic a je každoročně aktualizována.

Přináší řadu zajímavých informací. Uživatelé se např. dozvědí, že počet obyvatel města se v průběhu 20. století zvýšil více než dvojnásobně a že českobudějovickou ulicí s největším počtem bydlících obyvatel je ulice Václava Volfa, která měla v roce 2011 podle Sčítání lidí, domů a bytů více než 2,5 tisíce osob.

Studie ve 12 kapitolách nabízí údaje a data mapující historii města, územní strukturu, obyvatelstvo, sociálně-ekonomické prostředí, volební výsledky včetně roku 2018 i pohled na České Budějovice jako sídlo územně správního obvodu.

České Budějovice jsou celkovou výměrou nejmenší mezi krajskými městy. „Řadou charakteristik se nejvíce přibližují Hradci Králové,“ srovnává Irena Votrubová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích.

V jihočeské metropoli se v roce 2017 živě narodilo 1024 dětí a žilo v ní 93 863 obyvatel, jejichž průměrný věk se zvyšuje – v roce 2000 to bylo 38,7 let, zatímco v roce 2017 již 42,8 let. A narůstá podíl seniorů.

Ze studie se také dozvíme, že v roce 2017 bylo dostavěno 291 bytů, z nichž 250 vzniklo v nových bytových domech, ostatní v nových rodinných domech, v nichž je průměrná obytná plocha skoro trojnásobná. Proto mají byty v domcích hodnotu v průměru 3,67 mil. Kč oproti 1,79 mil. Kč za byt v bytovém domě.

Počet lůžek v nemocnici se oproti roku 2000 snížil z 1709 na 1447, ale počet hospitalizovaných se naopak zvýšil ze 44 859 na 57 496. Statistici rovněž zachytili, že na třech vysokých školách studovalo 13 050 lidí, ve 38 školkách se scházelo 3589 dětí a do 25 základních škol chodilo 9606 žáků. Oproti roku 2000 klesl v roce 2017 počet evidovaných uchazečů o zaměstnání z 2340 na 1868 a jejich průměrný věk vzrostl z 33,8 na 40,7 roku. V posledním sledovaném roce byli muži v evidenci úřadu práce v průměru 266 dnů, ale ženy zaměstnání hledaly obtížněji a déle – 318 dnů. Přitom uchazečů na jedno volné místo bylo 0,7, tedy méně než nabídek práce.

Zájemci o podrobné informace je naleznou na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Studie
Část podkladů je čerpána z dat Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Ve většině oblastí je vývoj zachycen v delší časové řadě až do roku 2017. Spolu s informacemi z dalších, především statistických zdrojů, studie soustřeďuje data o krajském městě v jednom materiálu.