Starají se třeba o oboru, kde je 62 hektarů lesů ale i polí a luk. Podle předsedy sdružení Zbyňka Berného se dali tři přátelé dohromady ve chvíli, kdy chtěl současný majitel pronajmout oboru nedaleko Hluboké u Borovan. „Naše Myslivecké sdružení vzniklo 1. dubna 2009 za účelem pronájmu a následného využití areálu zvaného Nový Dvůr," říká Zdeněk Berný, který se myslivosti věnuje asi osm let. Spolu s ním jsou členy sdružení syn Petr a Rostislav Kuboušek, který zastává funkci hospodáře.

„Bývalý velkostatek, ke kterému obora patří, má dlouhou historii. Původně byl stavěn jako klášter, ale postupně se změnil na hospodářskou usedlost, která zásobovala klášter v Borovanech. Vznik zdejší obory spadá až do roku 1995. V oboře byly postupně podle pamětníků chovány nejrůznější druhy zvěře," říká Rostislav Kuboušek a dodává, že šlo například o klokany, pštrosy, jeleny nebo antilopy mary stepní, kdy poslední kus antilopy na vysokém sněhu roztrhali v roce 2010 orli mořští.

Sdružení, které má i vlastní web www.oboranovydvur.cz, má oboru pronajatou na 10 let. Obora byla v roce 2009 bez zvěře, začínalo se od nuly. "Po podrobné prohlídce jsme ji vyhodnotili jako vhodnou pro chov zvěře černé, daňčí, mufloní a jelení," ohlíží se na počátek činnosti sdružení Rostislav Kuboušek, který se myslivosti věnuje již třicet let.

Karchny jsou jedním z lovených druhů zvěře v areálu Nového Dvora poblíž Hluboké u Borovan.V normovaném stavu je 
v oboře chováno kolem 64 jedinců, s přírůstky pak činí stav zvěře kolem 150 kusů. Na zimní období je tedy třeba důkladná příprava, se kterou pomáhají i „sousedé".

„Za dlouholetou spolupráci bych chtěl poděkovat Základní škole Borovany. Na letošní zimu se žákům podařilo nasbírat 1500 kilogramů kaštanů a 800 kilogramů žaludů," oceňuje mladé pomocníky Zbyněk Berný a připojuje, že nejlepší sběrači budou jako každý rok pozváni do areálu na den v oboře spojený s prohlídkou a občerstvením. „I díky nim přečkala zvěř letošní zimu bez následků," zdůrazňuje Zbyněk Berný.

„Rád bych se zmínil i o tom, že v rámci spolupráce s Městem Borovany se podílíme na revitalizaci a úpravě krajiny. Za dobrou spolupráci bych rád poděkoval představitelům města Borovany a osadnímu výboru v Hluboké u Borovan," připojuje další chválu předseda mysliveckého sdružení.

Pokud se týká rozdílů mezi honitbou ve volné krajině a chovem v oboře, tak myslivci z Nového Dvora poukazují na to, že při koncentraci zvěře v oboře je potřeba více dbát na preventivní opatření, aby se zabránilo šíření nemocí u zvěře. Výhodou je naopak cílený chov zvěře s možností lepšího ovlivnění její kvality. V oboře je možno také daleko rychleji obeznat a odlovit zvěř nebo ji pozorovat.

„Celý areál má přes 70 hektarů a je mimoto využíván i zemědělsky a lesnicky. Je zde možno vidět, že lze skloubit chov zvěře, zemědělství a lesnictví bez toho aby jedno omezovalo druhé," doplňuje ke zvláštnostem spravování obory a dalších pozemků Rostislav Kuboušek s tím, že areál je užíván i pro chov koní a je zde možno i na koni jezdit.

Myslivecké sdružení pořádá i vlastní letní dětský tábor, protože areál má i ubytovací kapacitu 50 lůžek. Letos už se tábor pod názvem Obořík koná po páté. „Ještě jsou volná místa," říká Rostislav Kuboušek a připojuje, že je možné v rámci tábora i zřízení oddílu pro mladé rybáře, protože součástí areálu jsou i rybníky.

V Novém Dvoře navíc pro zájemce pořádají i prohlídky obory, na které jezdí i školy, mateřské školky nebo zájmové spolky a zvěř si lze prohlédnout nejen v oboře, ale také ve voliérách v hospodářském areálu.