Osm desítek akcí

Sled zhruba osmi desítek akcí a projektů, jejichž koordinací kraj pověřil Regionální rozvojovou agentury Šumava, zahrnuje výstavy, přednášky a besedy, turistické pochody, slavnosti, vydání tematických publikací, ale také osvětové vzdělávací programy a soutěže pro základní a střední školy.
Počítá se rovněž s uskutečněním literární konference a vytvořením speciálního webového informačního serveru.


“Rok spisovatele Karla Klostermanna by se neměl soustředit jen na spisovatelovu osobnost, nýbrž v širším měřítku přiblížit veřejnosti kraj, který tento český spisovatel miloval, a to nejen na území jihozápadních Čech, ale i v sousedním Rakousku, Německu a také ve Francii. Karel Klostermann se tak stane jakýmsi poslem spolupráce různých regionů, spojnicí pro další možné aktivity, které by měly vyústit i v zajímavý dlouhodobý turistický produkt. Vždyť kdy se běžnému návštěvníkovi poštěstí poznat při své dovolené dávno zaniklý život řemesel, jako je šumavské sklářství, zkoumat podmalby na skle či přemýšlet o dopravě dřeva až do Hamburku ze zapadlých lesních samot,“ řekl jihočeský hejtman Jan Zahradník.


Připomněl rovněž, že krajem zřizované Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích hodlá v příštím roce nabídnout svým návštěvníkům obsáhlou výstavu. Jejím nosným tématem by se měl stát právě příběh šumavské podmalby na skle, jenž je vlastně historickým pohledem do života Klostermannových součastníků.

Výstava v muzeu

Náklady na projekt Jihočeského muzea, doplněný o další doprovodné akce, se blíží 12 milionům korun. Rada Jihočeského kraje jej už podle krajského radního Františka Štangla doporučila pro ucházení se o finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie. „Kraj by se na jeho realizaci podílel maximálně patnácti procenty celkových nákladů,“ upřesnil František Štangl.