Méně dětí v barech a hernách, smysluplnější prožití volného času a v neposlední řadě i zlepšení školní docházky. Takový je výčet kladů, které si může připsat nízkoprahové zařízení Městské charity České Budějovice (MCHCB) sídlící ve Skuherského ulici.

„Pozitivum je snížení počtu dětí, které byly zachyceny městskými strážníky v barech a hernách v této lokalitě,“ zdůrazňuje například vedoucí sociálního odboru českobudějovického magistrátu Pavla Mikšátková. Zařízení charity je nejmladší z pěti, která dnes v krajském městě na podobném základě fungují. Své první narozeniny oslavilo v závěru minulého týdne.

Klub pro děti a mládež V.I.P. sídlí ve Skuherského ulici a snaží se podchytit děti a mládež, které žijí v sociálně problémových rodinách v okolí Palackého náměstí.

Dětem klub nabízí doučování, volnočasové aktivity a poradenství. „Musíme vést tyto děti k osobní zodpovědnosti prostřednictvím besed a dalších vzdělávacích programů. Nasměrovat je do života v běžné společnosti, naučit je určitému režimu a pomoci jim v životním uplatnění,“ říká Eva Bazalová z městské charity.

„Klub využívají dospívající děti a mnohdy práce s nimi není lehká. Nicméně věříme, že mnoha z nich můžeme pomoci,“ dodává Bazalová.

Na první narozeniny charitního zařízení přišli i gratulanti. Mezi jinými i náměstek českobudějovického primátora Rudolf Vodička nebo ředitelka Diecézní charity Michaela Čermáková. Všem zaměstnancům se při této příležitosti představil nový ředitel MCHCB Antonín Klimeš.

Neorganizovaní

První českobudějovický komunitní plán sociálních služeb obsahoval úkol v podobě založení sítě nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Jedním z nich je klubovna V.I.P., která úspěšně funguje už jeden rok.

„Pracovníci tohoto specifického zařízení se zaměřují především na vyhledávání takzvaných neorganizovaných dětí a mládež a komunikují nejen s rodiči, ale i s učiteli. Jejich práce má jednoznačně pozitivní vliv,“ chválí zařízení náměstek primátora Rudolf Vodička. K dnešku klub navštěvuje kolem 130 dětí.

Vodička doplnil, že prostředky vynaložené na provoz klubovny přesáhly 600 000 korun z městského rozpočtu. „Na jedné straně jsou potřebné finance, ale na druhé je nevyčíslitelný přínos v podobě zájmu dětí a jejich smysluplném trávení volného času, snížení počtu neomluvených hodin ve školách a aktivní přístup k programům pořádaným sociálním zařízením,“ dodal Vodička.

Do zařízení docházejí nejčastěji romské děti ve věku 13 až 16 let z okolí klubu. V Českých Budějovicích nyní funguje pět nízkoprahových center.

Hřiště snů

Také ostatní centra se mají čím pochlubit. Na zahradě ubytovny pro neplatiče na Okružní 1, která přiléhá přímo k Nízkoprahovému centru pro děti a mládež Srdíčko-Jiloro, se Městské charitě České Budějovice podařilo vybudovat nové dětské hřiště, které si navrhly samy děti v soutěži „Nakresli si hřiště snů“. Vítězný výkres byl podkladem pro vypracování konečného stavebního projektu.

Hřiště, které se včera dočkalo slavnostního otevření, budou využívat děti a mládež z této sociálně vyloučené lokality. Místní rodiny se budou podílet na údržbě hřiště.