„Tématem bude historie národnostního složení obyvatelstva na Novohradsku, nicméně určitě se dozvíme i nějaké zajímavosti, týkající se jak zmíněného rozhlasového pořadu, tak i knihy, která na základě tohoto pořadu vznikla,“ zve jménem klubu Milan Daněk


Sekce heraldiky a genealogie ráda uvítá zájemce o historii v klubovně Klubu přátel Českých Budějovic ve 4. patře Domu umění, na náměstí Přemysla Otakara II. Přednáška začíná v 9 hodin.