Podle plánu prý jde přístavba nového pavilonu Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě. Stavební práce mají být dokončeny v říjnu. Poté bude třeba podle mluvčí knihovny Petry Mašínové vzniklou budovu zařídit. V nových prostorách by knihovna měla začít fungovat od ledna 2021.

Na stavbě se nyní podle ředitele knihovny Iva Kareše pracuje. „Jsou udělány práce na betonovém skeletu. V nejbližší době dojde k betonování atiky. Budou pokračovat práce na střeše a fasáda,“ nastiňuje stav a budoucí stavbu Ivo Kareš.

PŘESTĚHOVÁNÍ KNIH

Na řadu přijde v dubnu také rekonstrukce suterénu a přízemí stávající budovy. Ta bude prováděna souběžně s přístavbou. Nutná je řada opatření. Stěhovat se budou skladové prostory v přízemí, výpůjční pult i kanceláře. Přestěhovat se musí fond čítající asi 100 000 knih. Ty částečně půjdou podle ředitele zařízení do depozitních skladů či do jiných pater. Fond se stěhuje od února do března za běžného provozu. Čtenářů se tato provozní záležitost prý dotkne, co nejméně je to možné. „Snažíme se, aby stavební úpravy minimálně omezily naše čtenáře, a proto zavřeme knihovnu pouze na nezbytně nutnou dobu. Během ní bude zajištěn náhradní provoz a částečné půjčování fondu v knihovně Na Sadech,“ vysvětluje Ivo Kareš.

OTEVŘENÍ LIDEM

„Přízemí se bude připravovat pro volný výběr, ze skladů se odstraní regály, zvětší se průchody a upraveny budou podlahy. Prostor se otevře lidem,“ plánuje ředitel. Vybudovat se musí také spoj z přízemí mezi starou a novou budovou. V suterénu budou prý zásahy složitější. Změní se úroveň podlahy. Zázemí čeká kompletní přestavba.

NA ČAS CHOĎTE JINAM

Mimo provoz bude knihovna na Lidické třídě pro veřejnost od 23. března minimálně do půlky června. Od 1. dubna si mohou čtenáři zapůjčit některé knihy a časopisy z fondu knihovny Lidická v pobočce Na Sadech.

Poslechový pořad Jiřího Černého bude přesunut do klubu Horká vana. Zda pokračovat v dalších hudebních pořadech, se prý podle Petry Mašínové řeší. „V úvahu by pak připadala pobočka Vltava,“ myslí si.

Po znovuotevření knihovny na Lidické bude půjčování knih zajištěno ve 2. patře. Další oddělení jako hudební, periodika, regionální či studovna budou k dispozici též od od poloviny června.

Rekonstrukce počítá s říjnovým termínem, stejně jako přístavba, která by měla být v té době také dokončena. Na podzim dojde k dalšímu zavření z důvodu zařizování prostoru.

Nová stavba i současná budova otevřou nastejno příští rok.