Připravuje projekt, jehož cílem je vytvořit v prostorách knihovny speciální pracoviště služeb pro nevidomé a slabozraké a zároveň výrazně rozšířit nabídku zvukových knih.


„Smyslem projektu je, abychom zpřístupnili nevidomým a slabozrakým knihovnu. A to jednak, aby se sem dostali – plánujeme vybudovat naváděcí systém do knihovny, a jednak jde o zpřístupnění našich fondů, které by se měly rozšířit o zvukové knihy,“ řekl včera Deníku Ivo Kareš, náměstek pro odborné služby Jihočeské vědecké knihovny.


Zvukových nahrávek má v současné době knihovna v řádech desítek a chtěla by pořídit dalších zhruba sto titulů regionální literatury, a to naučné i beletrie, a asi 40 titulů knih pro mimočítankovou četbu žáků integrovaných v základních školách.


Speciální pracoviště by mělo být vybaveno technikou, která umožňuje nevidomým a slabozrakým využívat i klasické dokumenty. Jedná se zejména o multimediální počítač se specializovaným softwarem, který disponuje hlasovým výstupem a digitálním zvětšením zobrazeného textu.


V současné době využívají jihočeští nevidomí hlavně služby knihovny ve Strakonicích, která má přibližně 3 500 knižních titulů na kazetách, a pražské knihovny, která čítá sedm tisíc zvukových knih.


O plánovaném projektu Jihočeské vědecké knihovny se ale za nevidomé vyjádřil ředitel Tyflokabinetu České Budějovice Antonín Tůma s nedůvěrou: „Na škodu to samozřejmě není, jde ale o to, jestli to nejsou vyhozené peníze.“


Projekt si vyžádá téměř 3 miliony korun a pokud získá dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie, Jihočeský kraj, co by zřizovatel knihovny, se bude na jeho financování spolupodílet.