V pondělí 20. dubna obnovila na základě usnesení vlády ČR z minulého týdne částečně svůj provoz i Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve výpůjčním okénku si mohou čtenáři vyzvednout předem rezervované publikace.

Knihovna po dobu nouzového režimu zavedla objednávkový a rezervační systém. Svou objednávku musejí čtenáři nejdříve zaslat na e-mail: library@lib.jcu.cz a to nejméně jeden den před plánovaným termínem vyzvednutí. „Katalog knih je volně dostupný na internetových stránkách knihovny a čtenáři si mohou v jedné objednávce rezervovat maximálně 5 publikací. Stále platí, že čtenář nesmí překročit maximální povolený počet výpůjček na svém kontě. Přesné množství je upraveno v Knihovním řádu,“ upřesňuje Helena Vorlová, ředitelka Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Ilustrační snímek
Hejtmanka vyhlásila konec zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Po vyřízení objednávky obdrží čtenáři potvrzení a objednané knihy pracovníci knihovny připraví k výpůjčnímu okénku. Objednané knihy jsou čtenářům připsány na jejich čtenářské konto předem a u výpůjčního okénka se čtenář pouze prokáže čtenářským průkazem (případně průkazem studenta) a knihy vyzvedne. Pokud si knihy v dohodnutý termín nevyzvedne, vrátí se zpět na své místo a objednávka propadá.

Knihy zapůjčené v Akademické knihovně můžou čtenáři odevzdávat zatím pouze prostřednictvím samoobslužného zařízení umístěného u služebního vchodu do Akademické knihovny (z boku knihovny). „Všechny vrácené knihy jdou poté na několik dnů do povinné karantény, aby se zajistilo, že v případě kontaminace nebudou šířit koronavirus na další čtenáře. U výpůjčního okénka není možné knihy vracet, protože by se křížila cesta potenciálně infikovaných knih s cestou knih dekontaminovaných,“ popisuje preventivní opatření ředitelka knihovny.

O pravidlech provozu knihovny byli všichni zaměstnanci a studenti Akademické knihovny informováni minulý týden hromadným emailem. O výpůjčky je hned od začátku velký zájem. „Od spuštění objednávkového systému v pátek 17. 4. v 18.30 přišlo k pondělnímu poledni 30 žádostí na 103 výpůjček a v pondělí bylo tímto způsobem vypůjčeno 61 titulů,“ upřesňuje Helena Vorlová, ředitelka Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Provozní doba Akademické knihovny je nyní od pondělí do pátku od 9.00 do 14.00.