Jana ZuziakováTeplo vzniklé při hoření bude využito k vytápění. Spalování odpadů se zřejmě nebude líbit hlavně ekologickým aktivistům.

Existuje spousta pro i proti. Po odborném spálení odpadu se sníží jeho objem na zhruba 10 % a současně klesne i jeho hmotnost na 25 %. Hlavně však dojde k destrukci toxických chemických látek a patogenů v odpadu, po spalování jsou zbytky odpadu sterilní, z nich lze separovat např. železné i neželezné kovy a škváru pak využít ve stavebnictví. Spálením tuny odpadu ušetříme přibližně 0,6 tuny hnědého uhlí. Minusem při spalování odpadů je produkce emisí, takže je nutné vybudovat účinný systém čištění spalin. I proto jsou investiční náklady na výstavbu spalovny vysoké.

Spalovna uprostřed Vídně je pro svou exotickou fasádu a nazlátlou kouli na komínu dokonce turistickým magnetem. Jak tvrdí primátor Jiří Svoboda, a není důvod mu nevěřit, „emise ze spaloven podléhají takovým normám, že každý komín z domácnosti jich produkuje daleko víc“. Není na výběr, odpad nás zavaluje, ukládání bude drahé, tak ať je aspoň užitečný.