Už za pár týdnů začnou platit nová pravidla údržby a kontroly komínů a topenišť. Změny, které nastanou od 1. ledna, se dotknou tisíců obyvatel Českobudějovicka.

Mezi největší novinky patří skutečnost, že i majitel domu si bude moci sám čistit komín. „U topidel do výkonu 50 kilowatt na pevná paliva si může majitel čištění komínů a kouřovodů provést svépomocí, tedy sám. Od kominíka pak požaduje už jen provedení kontroly,“ potvrdila Deníku jeden z největších zásahů do dosavadní praxe tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Vendula Matějů. Doplnila, že se to týká téměř všech rodinných domů, protože obvyklý výkon topidel je u nich okolo 25 kilowatt.

Odborníci ale pochybují, že by se většina lidí vrhla nyní na střechy a začala sama provádět poměrně náročnou a svým způsobem i nebezpečnou činnost.

„Kominík už mi v hospodě říkal, že si budu moct komín čistit sám a on mi jen potvrdí kontrolu,“ říká Martin Chmel z Českých Budějovic, který bydlí ve vilce na Pražském předměstí. „Zatím jsem ho ale volal jednou za pět let. Teď budu muset každý rok. Sám na střechu určitě nepolezu,“ doplnil mladý muž s ohledem na nové vládní nařízení.

Společenstvo kominíků se spíše obává, že se změnou předpisů se vyrojí různí podvodníci, kteří se budou snažit zneužít zejména starší občany. „Lidé by měli spoléhat především na kominíky, se kterými dlouhodobě spolupracují,“ říká k tomu jihočeský cechmistr Společenstva kominíků České republiky Jiří Janoušek.

Až ke dvěma stům lidí nakonec nasčítali policisté, když před časem šli po stopách dvou falešných kominíků. Nepoctivci si účtovali předražené sumy a navíc ani neměli potřebné živnostenské oprávnění. Doplatili na to především lidé na Lišovsku a Ševětínsku.

Podle odborníků by se mohlo stát, že se podobní vykukové objeví znovu. Od ledna totiž začne platit nové nařízení vlády, které upravuje třeba kontrolu a údržbu spalinových cest. Kontrola bude povinná alespoň jednou ročně.

„Nové nařízení upravuje četnost čištění a hlavně se vyžaduje povinnost mít zprávu o provedení kontroly spalinové cesty,“ říká ke změnám jihočeský cechmistr Společenstva kominíků České republiky Jiří Janoušek. Dodává, že dosud mnohde vedli záznamy o čištění samotní kominíci. Teď bude muset mít doklad majitel domu. Zároveň ale platí, že není třeba mít kontrolu hned k 1. lednu 2011. Stačí tak, aby odpovídala jednomu roku od minulé kontroly.

Nová úprava dále rozlišuje mezi kontrolou a revizí spalinové cesty. Kontrola se týká pravidelně se opakujících posouzení komínů a kouřovodů. Revizní zpráva je pak vyžadována zejména před uvedením spalinové cesty do provozu a po každé stavební úpravě komína.

Co nového se týká komínů

Čistit komín a kouřovod od spotřebiče na pevná paliva do výkonu 50 kW mohou samy právnické osoby a podnikající fyzické osoby, ale musejí provést záznam do požární knihy.

Zpráva o kontrole spalinové cesty musí být zajištěna jednou ročně – u rodinných domků, ale kominíka je možné kvůli čištění zavolat kdykoliv.

Čištění a kontrolu spalinové cesty od spotřebičů na plynná paliva provádí pouze kominík, a to 1x ročně.

Obvyklá sazba za čištění spalinové cesty činí do 150 , výjimečně do 300 korun, pokud se jedná o pravidelné čištění, v závislosti na povaze provedených prací. V závislosti na dojezdové vzdálenosti může cena narůst ještě o cenu za dopravu (přibližně 7 - 12 korun na km).

Členů kominického společenstva jsou v jižních Čechách čtyři desítky, další dvě až tři desítky kominíků působí mimo společenstvo, ale mají platný živnostenský list.

Čištění znamená běžnou údržbu spalinových cest, kontrolu provádí kominík a tak zvanou revizi provádí kominík se zvláštním oprávněním – revizní technik komínů respektive spalinových cest.

Ve stavbách pro rodinnou rekreaci se čištění a kontrola spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

Revizní zpráva a následně zprávy o kontrole se týkají samozřejmě i přetlakových plynových spotřebičů, tzv. turba a kondenzačních kotlů.