Téměř dva měsíce funguje Ukrajinské komunitní centrum Nadija v KD Slavie. Za tu dobu se povedlo vytvořit nejen bezpečné zázemí pro uprchlíky, ale také přispět k jejich snazší adaptaci do společnosti. K tomu napomáhá také charitativní dobrovolnická organizace ADRA, která více než pěti desítkám Ukrajinců zprostředkovává studium českého jazyka, přičemž město tyto kurzy rovněž finančně podporuje. Navázala se i prospěšná spolupráce s Centrem za podporu integrace cizinců. Zatímco maminky studují český jazyk, děti si hrají v herním koutku s dobrovolníky.

Pro nejmenší je domluvené také pořádání dvou dětských kroužků – malování a gymnastiky, které povedou ukrajinští učitelé. „První hodina kreslení proběhla minulý týden, další je na programu tento čtvrtek. Zájem je, zapojilo se přes 20 dětí. Také proto se budou tyto aktivity opakovat. Své prostory poskytne i českobudějovický Dům dětí a mládeže pro kurz gymnastiky, kam už je přihlášeno několik zájemců,“ říká náměstek primátora Tomáš Chovanec.

Podpora města a podnikatelů

Domluvený je i kurz Art terapie. „Jsme rádi, že se podařilo přivést k životu tento model, který vychází co nejvíce vstříc psychologické, komunitní a adaptační podpoře. Nadija opravdu dává naději, protože zde vznikla taková komunita, která je sama sobě nejen přítelem, ale zároveň terapeutem,“ doplnil Tomáš Chovanec.

Centrum otevřelo dveře v první polovině dubna. Za zřízení centra, kde se mohou ukrajinští občané setkávat, sdílet své zkušenosti, získávat informace z oblasti trhu práce a vzdělávání, či navštěvovat velmi poptávané jazykové kurzy češtiny, se zasadilo město České Budějovice spolu s místními podnikateli a podporou Jihočeské hospodářské komory.

„Za otevření centra jsme velmi rádi. V první řadě jde o pomoc lidem v tíživé situaci, kteří ze dne na den přišli o své domovy i komunitu přátel ze svého okolí. Právě v tomto směru by centrum ukrajinským uprchlíkům mohlo sloužit jako místo, kde se budou vzájemně potkávat se svými krajany a najdou podporu v oblasti sociálních vazeb,“ říká Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk), a dodává, že komunitní centrum mimo jiné nabídne i služby, které uprchlíkům umožní snazší vstup na pracovní trh, nabídne poradenství v otázkách pracovněprávních vztahů, nebo i překladatelské služby. „Ráda bych vyzdvihla solidaritu mnoha jihočeských zaměstnavatelů, kteří od prvního dne konfliktu s integrací Ukrajinců pomáhají, a přispěli právě i ke vzniku tohoto Komunitního centra ,“ doplňuje Lenka Hájková z oblastní kanceláře Jhk v Českých Budějovicích.

Počítače i nábytek

„Ihned od vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině jsme začali s pomocí rodinným příslušníkům našich zaměstnanců s relokací, s ubytováním a naplněním základních potřeb. Uspořádali jsme mezi zaměstnanci charitativní sbírku, věcné dary a finanční pomoc přišla z celého světa. Tímto bychom také všem zaměstnancům a mateřské společnosti chtěli poděkovat. Díky pomoci z Německa a Japonska jsme také mohli poskytnout finanční dar komunitnímu centru. Věděli jsme, centrum bude sloužit pro dobrou věc a Jihočeskému kraji,“ říká Daniela Maiová ze společnosti Mektec Manufacturing Corporation Europe CZ s.r.o., která má se zaměstnáváním ukrajinských občanů, ale i cizinců z jiných zemí dlouhodobé zkušenosti a již dříve se začleňování zahraničních pracovníků do kolektivu intenzivně věnovala. I proto firma Mektec byla u zrodu komunitního centra v Českých Budějovicích a velkou měrou přispěla k jeho vybavení prostřednictvím daru. Mohlo se tak zakoupit nejen počítačové vybavení, ale i potřebný nábytek a další drobnosti, které z centra vytvoří útulný prostor. Na místě mají návštěvníci k dispozici i internetové připojení, tiskárnu s kopírkou a počítačem. Samozřejmostí je dětský koutek a malá kuchyňka s kávovarem.

„Důležitost komunitního centra potvrzují také statistiky Úřadu práce ČR, který k 30. 4. 2022 evidoval v Jihočeském kraji celkem 1 414 zájemců o zaměstnání z řad příchozích uprchlíků. Z nich více než 88 % tvoří ženy (převážně s dětmi), přičemž 439 Ukrajinců již našlo pracovní uplatnění ve firmách v rámci celého regionu jižních Čech,“ uvádí Jiří Beran z Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích.

Desítky návštěvníků

Otevření komunitního centra vítají i další českobudějovické firmy, které zaměstnaly stovky Ukrajinců. „Centrum slouží nejen k setkávání, sdílení informací či výuce češtiny, ale třeba i jako prostor k zábavě a sociální podpoře pro děti ukrajinských pracovníků. Právě i jejich podpora a začlenění do nového prostředí může následně pomoci k plynulejšímu zapojení jejich rodičů do pracovního procesu v místních firmách,“ říká náměstek primátora Tomáš Chovanec.

Komunitní centrum Nadija ve Slavii je otevřeno každý všední den od 9 do 19 hodin. Návštěvníky tam přivítají jeho pracovníci, většina z nich pochází z Ukrajiny. Aktuálně centrum navštíví týdně přes 60 osob, nabídku jazykových kurzů v současné době využívá na 65 osob.