„Myšlenka vzešla od obhájce Bruno Fuchse, který při přátelském setkání s intendantem Evropských týdnů Pankrazem von Freyberg zalitoval svých mandantů, že za mřížemi nemají možnost poslechnout si živou muziku,“ napsal deník PNP. Na to intendant slyšel, dohodl se s ředitelstvím věznice a s dechovými kvintetem městské hudební školy, a koncert se konal. Do vězeňské kaple na něj přišlo 34 mužů ze 68 z 25 národů, kteří jsou toho času v tomto vězení. „Koncert s tanečními a filmovými melodiemi si zjevně vychutnávali, někteří si i tiše pobrukovali,“ sděluje list.

„Interpreti a iniciátoři koncertu byli odměněni výrobky zdejších vězňů – pastičkami na myši,“ dodává PNP. Von Freyberg pak byl akcí tak nadšen, že přislíbil její opakování minimálně každého půl roku a zavázal k ní i svého nástupce. Chce také doplnit vězeňskou knihovnu, momentálně s tisícovkou knih v různých jazycích.

Připlatí dětem na lyže

Lyžařský výcvik letos absolvuje 21 000 hornorakouských školáků, tedy asi 18 procent všech žáků. (Kurs se uskuteční, vysloví–li se pro něj 70 procent žáků třídy). Zhruba 9000 z nich stráví tento týden na domácích svazích. Země Horní Rakousy tuto aktivitu už dva roky podporuje dotací 50 eur na permanentky na vleky, aby ulehčilo rodinám školáků. Loni jich vydalo 8700 a stejně tomu bude i letos. „Dnešní začátečníci jsou zítřejšími hosty domácích sjezdovek, proto je musíme podporovat,“ řekl zemský rada pro turistiku Viktor Sigl v deníku Volksblatt.

Ocenění dobrovolnosti

Dobrovolní činovníci a pracovníci sociálních služeb a zařízení, ale také sportovních klubů a hudebních těles dostanou v Bavorsku po 27. září čestný průkaz ministerstva sociálních věcí. Na jeho základě budou moci čerpat četné výhody, například navštěvovat se slevou či zdarma určitá muzea nebo plovárny a podobně. „Jejich držitelé nicméně musejí splňovat určité předpoklady, například musejí dobrovolnou práci vykonávat alespoň pět hodin týdně a být takto zapojeni minimálně dva roky,“ píše deník PNP.

Traktory do hory

K mistrovství světa v jízdě traktorů do vrchu v sobotu na Grossglockneru očekávají na 300 účastníků. Podesáté mezi nimi budou i milovníci veteránů z Freistadtu, kteří se soutěže zúčastní hned s jedenácti stroji. Ve čtvrtek je naložili na nákladní auta a přepravili na start. Cíl leží na Fuschertörlu ve výšce 2400 metrů. Jede se za uzavřeného provozu. Před nakládkou se předseda klubu Schmalzer zvěčnil u svého stroje mj. s místostarostkou Freistadtu Ulli Steiningerovou.

Hudebka zdražila

Od 1. listopadu se v Rakousku zvýší školné v hudebních školách o 20 procent. Za semestr individuální výuky zaplatí žák 250 eur, za hodiny ve dvojici 150 eur, za skupinovou 90 eur. Žákům starším 19 let výuka podraží dokonce o 50 procent.

Atom: Zas nás plísní

České plány na rozšíření kapacity jaderné energetiky podle očekávání vyvolaly politickou bouři v Rakousku. „Horní Rakousy budou pokračovat v odporu proti těmto plánům všemi prostředky. Očekávám také zásah Evropské unie. Deset až patnáct reaktorů jen v České republice, to si občané právem nenechají líbit,“ hřímá v deníku OÖN zemský hejtman Josef Pühringer.

Míní, že zatím co se celosvětově prosazuje změna názoru na jadernou energetiku, Češi si prý očividně myslí, že by mohli z této změny výrazně profitovat. „Pokud česká vláda své plány skutečně zrealizuje, byla by to hrozba pro Horní Rakousy, Rakousku i celou Evropu,“ cituje deník hejtmana. „Zdá se, že se odpovědní politici z Fukušimy nepoučili,“ zlobí se a označuje to za „ignorantskou politiku“. Podobně vicekancléř a ministr zahraničí Michael Spindelegger prohlásil, že „využije všech politických a právních prostředků“ v boji proti českým plánům. Ministr životního prostředí Niki Berlakovich mluví o tom, že „společným cílem musí být bezatomová Evropa k zajištění bezpečné budoucnosti příští generace“. Devízou prý je „pryč od atomu, vpřed za obnovitelnou energií“.

Dieta od devíti let

Devět procent školáků v Rakousku prý nikdy nesnídá, 13 procent málokdy, 11 častokrát, 11 často. Šetření lineckého institutu trhu ukázalo, že devět procent dětí mladších devíti let už někdy drželo dietu, aby se spadly. U 10–14letých to je už 22 procent, z chlapců 12 procent… Na druhé straně pro 32 procent dětí je jídlo vítaným prostředkem zabavení se, když se nudí. 18 procent „rozhání špatnou náladu“ sáhnutím po čokoládě.

Stop i vodním dýmkám

Striktní zákaz kouření v Bavorsku platí nyní defintivně i pro tzv. shisha-cafés, kavárny s kouřením vodní dýmky. „Společnou žalobu provozovatelů těchto zařízení, kteří se cítí být existenčně ohroženi zákazem v důsledku referenda iniciovaného Sebastianem Frankenbergerem, odmítl bavorský ústavní soud,“ píše deník PNP.

Stěžovatelé mínili, že jejich kavárny nejsou srovnatelné s běžným hospodským zařízením, protože je nekuřáci nenavštěvují. Také tvrzené nebezpečí kouření z vodní dýmky prý nebylo vědecky potvrzeno. „Ústavní soud shledal ale přípustným závěr, že všeobecný zákaz se vztahuje i na shisha kavárny,“ píše PNP. „Stát podle něj může zákaz kouření důsledně vymáhat a nemusí připouštět výjimky. Nevíc není úkolem soudního dvora právně závazně vykládat pojem kouření, tyto otázky prý přísluší rozhodovat odborným soudům.“

Pasovský list připomíná, že krátce po účinnosti tohoto zákona odmítl spolkový Ústavní soud návrh jednoho provozovatele shisha–café na vydání předběžného opatření, které by normu pozastavilo.