Otevřením více než sedm kilometrů dlouhého staveniště se z D3 stala nejvíce rozestavěná dálnice, ve výstavbě je aktuálně téměř 40 kilometrů. V celé republice se pak staví 140 kilometrů dálnic.

„Je to zvláštní okamžik, naposledy stojím na takovémto podiu,“ zahájil Ťok. Spočítal, že za více než čtyři roky v čele rezortu zahájil stavbu 163 kilometrů dálnic na zelené louce. Od jihočeské hejtmanky Ivany Stráské dostal za odměnu několik lahví hruškovice v krabici od vína. Raději ji na místě otevřel a láhve všem ukázal.

Úsek D3 Úsilné – Hodějovice je severní částí obchvatu města. Jeho součástí bude i kilometrový tunel Pohůrka. Dálnici postaví sdružení firem Hochtief, Colas a M-Silnice, cena podle smlouvy činí 5,286 miliardy korun. Hotovo má být v září 2022, ve stejný okamžik se otevře i jižní třináctikilometrová část obchvatu mezi Hodějovicemi a Třebonínem, jejíž stavba už několik týdnů běží. Obchvat má odvést z krajského města tranzitní dopravu.

„V intenzivní přípravě jsou i zbývající úseky dálnice D3, hned v příštím roce bychom rádi zahájili soutěž na zhotovitele navazujícího úseku mezi Třebonínem a Kaplicí,“ sdělil šéf Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. Směrem k česko-rakouské hranici zbývá zahájit ještě tři úseky: Kroupou zmíněný Třebonín – Kaplice nádraží (8,6 km), Kaplice nádraží – Nažidla (12 km) a Nažidla – Dolní Dvořiště (3,5 km). Poslední úsek by měl být podle Ťoka hotov v roce 2025.

Horší je to se středočeskou částí D3, kde je poklepání základního kamene v nedohlednu. Na staveništi u Budějovic bylo proto ve středu podepsáno memorandum, ve kterém se Jihočeský a Středočeský kraj, ŘSD i ministerstvo dopravy zavazují ke spolupráci při prosazování dostavby D3 ku Praze. „Budeme tlačit tak dlouho, dokud tu D3 neposuneme, Středočeský kraj jí velmi potřebuje. Když Praha stojí, tak automobily jezdí přes naše silnice 2. a 3. třídy a ničí je,“ uvedla středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Jan Šindelář