Koně se také žehnají. Asi dvacítka koní a jezdců si přišla pro požehnání v sobotu odpoledne na hrad Helfenburk na Strakonicku.
Kněz z Bavorova Miroslav Nikola požehnal všem přítomným koním a poprosil Boha, ať žehná lidem, aby se naučili být dobrými správci jeho darů a naučili se dobře zacházet se zvířaty a dalšími dary přírody.

Mezi přítomnými, kteří si nenechali ujít první ročník, byla také Perla s jezdkyní Lucií Rybáčkovou z Jezdeckého klubu Apollo.
První ročník žehnání koním na hradě Helfenburk se konal na dolním nádvoří v sobotu od 15 hodin.

„O žehnání byl velký zájem,“ libuje si Zlatuše Pištěková z ranče Dubská Hajnice, která akci pořádala. „Přihlásilo se 22 koní z okolí, víc už se jich na hrad ani nevejde. Počítáme s tím, že akci zopakujeme každým rokem.“

Čtyřnohé návštěvníky hradu žehnal farář z Bavorova Miroslav Nikola.
„Je to dávný zvyk z minulosti, který se udržuje v Německu nebo jiných oblastech naší země,“ vysvětluje Miroslav Nikola. „Stejně jako se dřív žehnalo polím a zvířatům, která jsou božím stvořením, aby přinášela hojnost a dobro, tak teď požehnáme koním. Žehnáním děkujeme za dar ušlechtilosti,“ říká Miroslav Nikola a přiznává, že dosud koním nežehnal.