Pietní akt se podle primátora Jiřího Svobody uskuteční bez proslovu a tradičního doprovodného programu. Začíná v 10 hodin. "Věnujeme tak tichou vzpomínku konci druhé světové války, která před sedmdesáti šesti lety v Evropě dospěla k závěru. Jak známo, šlo o největší ozbrojený konflikt ve světových dějinách. Svoboda pro nás všechny byla velmi draze vykoupena a na jejím konečném účtu jsou miliony mrtvých a prakticky nevyčíslitelné hmotné ztráty. I proto je třeba si vážit každého dne prožitého v míru a nebrat to jen jako samozřejmost,“ míní Jiří Svoboda.