Mají obavy, že provoz takové atrakce zkomplikuje život místním občanům. Podali proto již stížnost na ministerstvo kultury.


„Radnice tímto vrací město o čtyři sta let zpět. Už Vladislav Jegellonský doporučoval opatření, aby z města zmizel hnůj. Před pár lety musely z centra ven kočáry, jednak se neuživily, jednak koně obtěžovali zápachem, a teď sem chceme nacpat koněspřežku a stavět v Háječku v městské zeleni stáje,“ diví se člen výboru sdružení Karel Pražák.


Podle něj provoz koňky zkomplikuje už tak problematickou dopravu v centru. „Dnes je v Biskupské ulici obtížné i vyhýbání dvou dodávek,“ zdůraznil jeho kolega Martin Malec s poukazem na to, že koněspřežka by vedla k dalšímu ztížení provozu v centru města.


Neřešenou otázkou zůstává, co s exkrementy zvířat. „Do dneška na to nikdo nedokázal odpovědět, jak bude likvidován hmyz?“ poukazuje Pražák.
Trnem v oku jsou odpůrcům koněspřežky také možné zásahy do vlastnických práv. Pražák varoval před tím, že by kvůli provozu mohlo dojít až k vyvlastnění loubí, které je dnes součástí domů, aby tak vzniklo místo pro chodníky jako veřejnou komunikaci.


Pochyby v jejich očích vyvolává i smysluplnost celého projektu. „Nevím, jestli je tato novostavba to správné, co město potřebuje. Koněspřežka příliš turistů nepřitáhne a město ji bude muset dotovat,“ odhaduje Malec. Odvolává se přitom na marketingovou studii, která rentabilitu projektu nepotvrdila. „Koněspřežní železnice bude atrakcí jen pro málo lidí a nikdy se nestane hlavním lákadlem města. Je to jako s cirkusem, za týden opadne prvotní zájem,“ míní Malec.


Na koněspřežku se ovšem názory různí i mezi obyvateli samotného centra. Někteří majitelé objektů v České ulici jsou naopak podepsáni pod peticí, která vznik repliky historického unikátu vítá.


Obnovená koněspřežka by měla vést od Zelené ratolesti Českou, Radniční a Biskupskou ulicí po Železném mostě k Zimními stadionu. Koně by měli být ustájeni v Háječku. Se stavbou by město mohlo začít již na sklonku roku.