Výrazné osobnosti Českého království 13. století a jejímu významu pro současnost se věnuje 28. ledna 2020 v Českých Budějovicích konference s názvem "Blahoslavený Jindřich Librarius".

V lednu loňského roku byl v kostele Obětování Panny Marie na českobudějovickém Piaristickém náměstí realizován průzkumný vrt do jedné z gotických zdí. Objevená dřevěná schráň obsahovala druhotně uložené ostatky, které podle dochovaných indicií patřily důvěrníku krále Přemysla Otakara II. a zpovědníku jeho druhé manželky Kunhuty (Uherské), Jindřichu Librariovi, opatovi dominikánského kláštera k němuž kostel patřil. K vyzdvižení ostatků a následnému uložení do nově zhotoveného relikviáře došlo v červnu. Po identifikaci nálezu si jednotlivé nalezené artefakty převzali k dalšímu zkoumání odborníci z Jihočeského muzea - restaurátor, antropolog a archivář.

Václav Havel v rozhovoru pro Jihočeskou pravdu v roce 1992.
O mém prezidentovi

Blahoslavený Jindřich Librarius významně přispěl k založení města České Budějovice a jeho ostatky budou trvale pietně uloženy v klášterním kostele Obětování Panny Marie. Tento nález je velice významný také z hlediska doplnění historie Českých Budějovic. „Jsem rád, že se ve spolupráci církve, města, muzea, archivu a dalších, podařila potvrdit část historie našeho města. Věřím, že to může být dalším z důvodů, proč se turisté, věřící, ale i další zájemci k nám na jih Čech budou chtít podívat. Kostel prošel náročnou opravou a nyní je už v plné kráse, a navíc v něm bude v budoucnu k vidění i schránka s ostatky,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Jak dlouho jim to vydrží?
Malé sousedky uháčkovaly už sedm metrů

V odpoledním bloku a po prohlídce kostela, bude na konferenci hovořit také první náměstek primátora Juraj Thoma, a to na téma archeologický výzkum kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích.

Listina, kterou byly vznikajícímu dominikánskému klášteru věnovány královské pozemky na území nově založených Budějovic, je prvním známým písemným dokladem o městě. Je datována k roku 1265, do časů vlády Přemysla Otakara II.