Výroční konference se koná v sále zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje pod záštitou Juraje Thomy, primátora statutárního města České Budějovice, a ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung, Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje a Eurocentra České Budějovice. Mediálním partnerem akce je Českobudějovický deník.

Cílem konference je identifikovat a analyzovat dopady členství na ekonomický, politický i sociální systém České republiky i sousedních zemí, vytvořit platformu pro odbornou diskusi o výsledcích členství ČR a zemí střední Evropy v Evropské unii, jakož i rozvinout diskusi o roli evropského integračního procesu a jeho budoucnosti.

Přední odborníci

Podrobné informace o konferenci lze nalézt též na webových stránkách http://fem7.uniag.sk:8880/vsers2009/ nebo na www.vsers.cz.

Jak uvedl Gabriel Švejda, rektor VŠERS, akce je určena odborné i laické veřejnosti, posluchačům vysokých i středních škol: „Konference se zúčastní téměř sedm desítek předních odborníků z vysokých škol z pěti států, kteří budou jednat v pěti sekcích: veřejnosprávní, socioekonomické, bezpečnostní, politologické a varia,“ řekl Švejda.

„S hlavním referátem na konferenci vystoupí poslanec Evropského parlamentu Jaroslav Zvěřina. Srdečně zveme všechny zájemce z řad veřejnosti i pracovníky médií,“ dodal rektor

Mezinárodní konference bude slavnostně zahájena v 10 hodin.