Velkému zájmu se těšila ukázka Skupiny služební kynologie Policie České republiky. Dva policisté předváděli výcvik služebního psa při chytání a zadržení delikventa a pomůcky k výcviku (vesta s vyztuženými rukávy, do níž se policejní pes zakusoval). Hodně dotazů bylo na to, zda pes poslouchá jen svého cvičitele, jaké problémy vzniknou, když se delikvent brání například holí atd.

Přítomní se hodně dozvěděli o vlastním poslání Koníčka. Je to nestátní nezisková organizace, která pomáhá dětem a dospělým v Jihočeském kraji a zaměřuje se na lidi v obtížné životní situaci, například se zdravotními potížemi, s poruchami osobnosti, na lidi propuštěné z ústavů, na dlouhodobě nezaměstnané atd.

Sociální poradenství je bezplatné. Probíhá formou jednorázových kontaktů i dlouhodobé spolupráce a pomáhá zájemcům při hledání zaměstnání, při začlenění do společnosti i při řešení rodinných vztahů a konfliktů. Odborné poradenství lidem v tísni je zajišťováno pracovníky OS Koníček, psychology, psychoterapeuty apod.

V zooterapii (léčení za pomoci zvířat) má v OS Koníček dlouhodobou tradici. Hipoterapie (léčba za pomoci koňské energie) pomáhá dětem i dospělým při řadě somatických a psychických onemocnění, např. dětem po mozkové obrně, lidem s roztroušenou sklerózou při uvolnění pohybového ústrojí a svalů.
Canisterapie (léčení za pomoci psů) pomáhá zvýšit kvalitu života uživatelů a přináší jim radost. V rámci programu Máme rádi zvířata navazují děti i dospělí kontakt s vybranými zvířaty (morčata, kočky, zakrslí králíci, kozy atd.) a učí se zásadám vzájemného soužití lidí a zvířat.

Jenom ze stručného přehledu aktivit OS Koníček si lze udělat představu o záslužné činnosti této organizace. Popřejme tedy jejím pracovníkům hodně zdaru v jejich obětavé práci.

Rudolf Pravda