„Dneska ráno byly zase kontejnery nacpané k prasknutí, kolem se vršily hromady papíru, které se dovnitř nevešly,“ rozčiloval se jeden z obyvatel centra města, kteří na nevábné haldy u svých domů upozorňují. „Kdybych byla čuně, dávno se na to vykašlu a jednoduše házím všechno do jednoho koše,“ krčí rameny nastávající maminka Monika Šebestová.


Svozová firma tvrdí, že kontejnery stejně jako okolní nepořádek ráda vyveze, ovšem pokud je to nad rámec dohodnutých pravidel, musí jí za tuto službu město také zaplatit.


Podle zodpovědného pracovníka magistrátu Aleše Mikšátka ve městě přibývá stanovišť, která jsou vyvážena každých sedm dní. Harmonogram tak reaguje na nedostačující kapacitu sběrných nádob. „Jsme samozřejmě limitováni rozpočtem na odpadové hospodářství,“ dodává Mikšátko. Zlepšení by mělo přinést i zahuštění separační sítě o 150 nových kontejnerů.


Ani tříděný odpad vedle kontejnerů by ale neměl pracovníky svozové firmy vyvádět z míry. „Pokud se jedná o odpad patřící do separačních nádob, jsou posádky upozorňovány, aby jej ručně do separačních vozů naházely,“ zdůrazňuje Mikšátko. Podotýká ale, že takového odpadu nemůže být vedle kontejnerů příliš.


To se stává v běžném provozu domácností jen výjimečně, Zato v blízkosti provozoven drobných živnostníků nejsou haldy krabic od zboží výjimkou. „Podnikatelé často zneužívají nádoby na komunální odpad pro odkládání živnostenského odpadu,“ připouští Mikšátko běžný nešvar. „V praxi je ale těžké rozpoznat, zda člověk nese ke kontejnerům papír jako fyzická osoba či podnikatel,“ dodává k plánům přísnějších kontrol.