Sdílená zadání jsou on-line pro žáky všech ročníků podle jednotlivých tříd gymnázia i víceletého gymnázia a do systému mohou mít přístup také rodiče.

Do distanční výuky se zapojili všichni učitelé, i když původně chtělo vedení prachatického gymnázia vyřadit předměty jako je tělesná výchova. „Učitelé tělocviku ale řekli, že se v tuto chvíli ve svých předmětech zaměří například na dopravní výchovu či ochranu obyvatelstva,“ upřesnila ředitelka. V mnohých předmětech ale bude výuka také live. „Jedna věc je zadání s termínem a druhá pak plnění úkolu v reálném čase, jako například slohová práce, kterou musejí žáci odevzdat třeba za dvě hodiny,“ ujistila.

Všichni vyučující prachatického gymnázia jsou studentům k dispozici denně od 8 do 12 hodin a v tom čase také on-line zareagují na případné dotazy či upřesní zadání daného úkolu nebo poskytnou on-line konzultaci. Třídního učitele mohou studenti navíc kontaktovat také přes aplikaci Bakaláři. „Systém nás určitě posune dál, tak trochu v tom vidím i budoucnost. A musím říct, že sice aplikaci Teams učitelé využívali, ale v současné chvíli se o ní mnohem více zajímají, pracují v ní. Je to pro nás všechny nová výzva,“ zhodnotila Jana Dejmková krizový systém výuky s tím, že je nutná výuka on-line, aby učitelé mohli následně klasifikovat. Upřesnila také, že i kolegové z jiných škol a měst si mezi sebou radí, jak distanční výuku realizovat a vylepšovat. „Tipy nám chodí e-mailem, ale existuje také facebooková skupina, kde si můžeme své zkušenosti vyměnit,“ doplnila.

Klasifikovat jednotlivé předměty u nižších ročníků gymnázia učitelé zvládnou určitě. Problém podle ředitelky Jany Dejmkové může nastat u ročníku maturitního. Maturanti totiž už 8. dubna mají psát slohovou práci z českého jazyka. Na konci dubna je slohová práce z cizího jazyka, na začátku května didaktické testy. Bez ukončené klasifikace za 2. pololetí není možné zase studenta k didaktickým testům vůbec pustit. Následují ústní maturity, příjímací zkoušky na vysoké školy. V tomto případě může podle Jany Dejmkové nastat problém, aby vše bylo splněno v naplánovaných termínech. Jana Dejmková už proto spřádá plány pro dvě třídy maturitního ročníku, které čítají čtyřicet studentů. „Těm škola po jejím znovuotevření s největší pravděpodobností přednostně navýší počet vyučovacích hodin v jimi zvolených maturitních předmětech,“ připravuje scénář, aby se prachatičtí gymnazisté stihli připravit.

Do budovy školy v těchto dnech nesmějí ani letošní maturanti, kteří si vyřizují přihlášky na vysoké školy a k tomu potřebují razítka či potvrzení. Také musejí odevzdat žádosti o nahrazení maturitní zkoušky z jazyků. „Mnozí z nich mají například zkoušky Cambridge, jimiž mohou nahradit školní část maturity z anglického jazyka. Žádost musejí doručit do školy s vlastnoručním podpisem a také s úředně ověřenou kopií certifikátu. Předáváme si to před budovou,“ upřesnila Jana Dejmková s tím, že veškeré takové dokumenty musí zadat do maturitního systému a zároveň také v jejich originální papírové formě založit.

Jana Dejmková je z koronavirových prázdnin trochu rozpačitá hlavně v souvislosti s maturitními ročníky. „Vinou provázanosti z toho může být pořádný průšvih. Samozřejmě tomu ze zdravotnického hlediska rozumím a chápu to. Škoda, že v bezpečnostní radě státu nesedí také odborník na školství, který by mohl reagovat okamžitě. Proto byl první den od vyhlášení opatření takový zmatek,“ myslí si ředitelka prachatického Gymnázia. Další pak může nastat při hodnocení státních maturitních slohových prací. „Myslím ve smyslu, aby je vůbec vybraní hodnotitelé stihli v krátkém časovém horizontu opravit,“ uzavřela Jana Dejmková, ředitelka Gymnázia Prachatice.