Zdejší farnost se i letos připojuje k akci Noc kostelů, program připravila na tento pátek na dobu od 18 do 22 hodin. Svatostánek ožije téže noci také v Boršově nad Vltavou. V době od 20 do 22 hodin se můžete vydat na noční prohlídku kostela sv. Jakuba Většího s doprovodným výkladem.