Velkou investici chystá Teplárna České Budějovice. Výtopna Vráto, která je záložním energetickým zdrojem teplárny a dosud spalovala hnědé uhlí, se má úplně proměnit. V rámci Energetického parku České Budějovice zde vznikne Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) Vráto. Příští podobu areálu hledala v uplynulých měsících českobudějovická teplárna prostřednictvím mezinárodní architektonické soutěže.

Areál provozovaný Teplárnou České Budějovice vstupuje do 21. století. Vznikne zde multifunkční technologický, edukační a komunitní komplex.Areál provozovaný Teplárnou České Budějovice vstupuje do 21. století. Vznikne zde multifunkční technologický, edukační a komunitní komplex.Zdroj: Vizualizace Ateliér A8000

Známý už je vítěz jedné ze tří částí zmíněné soutěže. Je to českobudějovický Ateliér 8000. Porotu nejvíce zaujala jeho vize dalšího využití teplárenského areálu. Proměna lokality by měla být hotova zhruba do roku 2030. Soutěžní workshop na Energetický park České Budějovice měl tři soutěžní části – návrh obvodového pláště vlastního objektu ZEVO (1), zpracování ideové vize pro další využití uvnitř areálu (2) a zpracování ideové vize na zpřístupnění cenné okolní krajiny (3). Ateliér A8000 zvítězil v druhé části soutěže – porotu nejvíc zaujal jeho návrh udržitelné proměny části objektů z roku 1989 na FabLab s celoročním provozem. Návrh vznikl ve spolupráci ateliéru A8000, krajinářského studia Krejčiříkovi a organizace Make More, která stojí mimo jiné za českou sítí festivalů Maker Faire. Vítězem první a třetí části soutěže, architektonického návrhu pláště ZEVO a pojetí okolní krajiny, se stal česko-švédský ateliér Lasovsky Johansson Architects ApS. Všechny soutěžní návrhy si může veřejnost detailně prohlédnout na výstavě, která se koná od 25. do 28. března v areálu ZEVO Vráto.

Výtopnu proměnit, ne zdemolovat

Přístup Ateliéru 8000 lze stručně popsat slovy: „Ne destrukce, ale evoluce.“ Ateliér A8000 přistupuje ke stávajícímu energetickému brownfieldu citlivě a udržitelně. Existující budovy, konstrukce a zařízení navrhuje z velké části zachovat a naplnit novým životem v areálu i mimo něj. Novou atraktivitu nevytváří uměle, ale staví ji na existujících kvalitách místa, které dále rozvíjí. Vychází přitom z DNA lokality.

Do workshopu na proměnu Výtopny Vráto se přihlásilo 22 ateliérů. Porota vybrala čtyři, jejichž zástupci se 1. června 2023 v areálu budoucího ZEVO Vráto seznámili s podmínkami soutěže.Do workshopu na proměnu Výtopny Vráto se přihlásilo 22 ateliérů. Porota vybrala čtyři, jejichž zástupci se 1. června 2023 v areálu budoucího ZEVO Vráto seznámili s podmínkami soutěže.Zdroj: ZEVO Vráto - Petr Zikmund

Část se starou výtopnou navrhuje tým, který stojí za projektem českobudějovického ateliéru, vyčlenit majetkově i provozně a objekt transformovat jako FabLab – multifunkční centrum pro setkávání, vzdělávání, technologie, výzkum, práci i zábavu. Místo se tak podle architekta Martina Krupauera, který vede s Pavlem Kvintusem Ateliér 8000, polidští, oživí a propojí s lokálními partnery i místní komunitou. „Náš návrh naplňuje všechny tři pilíře udržitelnosti – ekonomický, sociální i environmentální. Chceme zde vytvořit trvalý život, který bude vycházet z potřeb místních a povede k rozvoji východní částí Českých Budějovic v živou část města,“ vysvětluje Martin Krupauer.

Mezi železnicí a dálnicí

Industriální a dnes těžko dostupné území má totiž díky své poloze mezi dálnicí a hlavní železniční tratí potenciál stát se moderní součástí města. Právě FabLab by mohl iniciovat tuto transformaci a spolu s lokálními partnery z oblasti vědy, vzdělávání a průmyslu vytvořit i místo setkávání pro místní komunitu.

FabLab je celosvětová síť výrobních laboratoří nebo dílen, která v sobě zahrnuje moderní technologie i klasické nástroje. Slouží široké veřejnosti, výzkumníkům, inženýrům, podnikatelům i studentům a žákům. Českobudějovický FabLab se zaměří na technologie, vzdělávání, inovace, vývoj prototypů, podnikání, ale i setkávání a zábavu. Nabídne coworkingová místa, komunitní eventy, kavárnu, společenské akce v sále, kino, příměstský tábor, nejrůznější besedy, dílny, workshopy i semestrální kurzy.

Pro studenty i výzkumníky

FabLab by měl podle Ondřeje Kašpárka z organizace Make More nabídnout Českým Budějovicím i jižním Čechám silnou organizaci reagující na potřeby moderní doby jak z hlediska vzdělávání, tak i výzkumu, podnikání, dostupnosti čistých energií a mobility. „Vytvoří zároveň prostor pro seberealizaci a kreativní rozvoj široké veřejnosti a bude komunitním centrem východní části města. Tento jinde úspěšný koncept umožní studentům, podnikavcům a výzkumníkům stát se konkurenceschopnými na mezinárodním poli. Propojením místních vzdělávacích, akademických, výzkumných a inovačních institucí posílí tradičně silná technologická a biologická témata regionu a otevře nové příležitosti. FabLab ve spojení se ZEVO a dalšími firmami může vytvořit unikátní a respektovanou instituci s mezinárodním renomé například právě v oblasti biotechnologií nebo oběhového hospodářství,“ říká Ondřej Kašpárek. Make More aktuálně připravuje největší konferenci otevřených dílen na světě FAB2025, která se bude konat právě v Českých Budějovicích.

Do workshopu na proměnu Výtopny Vráto se přihlásilo 22 ateliérů. Porota vybrala čtyři, jejichž zástupci se 1. června 2023 v areálu budoucího ZEVO Vráto seznámili s podmínkami soutěže.Do workshopu na proměnu Výtopny Vráto se přihlásilo 22 ateliérů. Porota vybrala čtyři, jejichž zástupci se 1. června 2023 v areálu budoucího ZEVO Vráto seznámili s podmínkami soutěže.Zdroj: ZEVO Vráto - Petr Zikmund

Do severovýchodního rohu areálu jsou umístěny vysokoškolské koleje pro nedalekou VŠTE ČB. Konstrukčně se jedná o utilitární modulovou výstavbu, s možností etapizace. Studenti ocení výhledy do okolní krajiny s rybníky, zelené střešní terasy i studovny vzájemně propojené mezi sebou lávkami z recyklovaných konstrukcí dopravníků uhlí. Uvažováno je až o 250 lůžkách. Propojení s vědeckým a komunitním zázemím FabLabu přinese do areálu celoroční a celodenní život.

Navrhují i skleníky

Budoucí ZEVO má také velkou výhodu v tom, že zde lze nadále pracovat se zbytkovým teplem a dostatkem obnovitelné elektřiny. Nabízí se proto propojení s výzkumnými i produkčními skleníky provozovanými přímo v místě. „Náš návrh mění negativní vnímání místa občany. ZEVO získá další přidanou hodnotu a bude vnímáno jako příležitost pro jedinečné vzdělávání, kulturní a společenský hub s regionálním přesahem,“ dodává Martin Krupauer.

Momentálně je projekt rozvoje areálu ve fázi dopracování ideové vize a bude následovat architektonická studie. Projekt ZEVO Vráto v dubnu 2022 úspěšně prošel procesem EIA a získal souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí ČR s jeho výstavbou. Do architektonického soutěžního workshopu se přihlásilo celkem 22 soutěžních týmů z Česka, Velké Británie, Slovenska, Rakouska, Švédska, Dánska a Japonska. Už v květnu 2023 vybrala odborná porota čtyři finalisty na základě předložených referenčních projektů, mezi kterými byl i ateliér A8000.

Autorský tým návrhu Ateliéru 8000 k bývalým objektům výtopny: autoři za A8000 - Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Andrej Kacera, Martin Sedmák; spolupracující tým A8000: Lucie Formanová, Matúš Pastor, Bernadeta Szalaiová, Jana Březinová. Spolupráce na koncepci FabLabu: MakeMore s. r. o. – Vojtěch Kolařík, Ondřej Kašpárek. Spolupráce landscape: Ateliér Krejčiříkovi s. r. o. – Přemysl Krejčiřík, Kamila Krejčiříková, Alexandra Kuklová. Investor: ZEVO Vráto, a. s.