K současné situaci ve Vrátě má Jaroslav Janda řadu konkrétních výhrad. Poukazuje třeba na to, že firma měla kolem svého areálu vybudovat val vysoký přibližně tři metry a ten osázet zelení. Podle Jaroslava Jandy to mělo omezit prašnost a hlučnost, které zatěžují okolí, ale místo valu je dnes jen vysoká zeď. Vrátecký starousedlík připomíná také překročení limitů pro olovo ve vodoteči nedaleko areálu firmy a míní, že by to mohlo s provozem souviset. Mrzí ho přitom, že před necelými dvaceti lety se vedla i jednání o přemístění provozu do areálu někdejší Škodovky na Okružní ulici, jenže přesun se nekonal. Zdůrazňuje také, že podle jeho informací, když stát prodával svůj tehdejší majetek, snížil údajně cenu o předpokládané náklady na odstranění ekologických škod.

Firma Kovošrot Group CZ, která dnes působí v Novém Vrátě, ale není právním nástupcem někdejšího Kovošrotu n. p. Což má vliv i na dnešní hledání odpovědnosti za některé ekologické problémy. Podle Pavly Sibřinové z tiskového oddělení České inspekce životního prostředí byly sice na jednom z pozemků nedaleko areálu firmy při kontrole zjištěné až osminásobně překročené limity olova, ale jedná se o pozemek, kde se měly autobaterie rozebírat před rokem 1990. „Lze předpokládat, že je to výsledek činnosti národního podniku Kovošrot," uvedla pro Deník Pavla Šibřinová, avšak upozornila, že tento subjekt již dnes neexistuje. Sanaci tedy těžko zaplatí. Pokud se týká areálu Kovošrot Group CZ, tak samotné provozy firmy se podle Pavly Šibřinové v minulých letech rozsáhle sanovaly. O sanaci závěrečná zpráva z ledna 2009 konstatovala, že byly provedeny všechny práce v souladu s připraveným projektem. Kontrolních dnů se účastnili třeba zástupci České inspekce životního prostředí nebo Ministerstva životního prostředí. Dnešní provozní areál tedy podle Petra Hlaváčka, prokuristy společnosti Kovošrot Group CZ, všechny nároky splňuje a v lokalitě firma podniká v souladu s územním plánem a má všechna potřebná povolení.

A pokud se týká zdi kolem areálu, tak podle Petra Hlaváčka byla jako varianta snížení expozice hluku vybrána zeď místo valu. „Stavba je řádně zkolaudována a plní svůj účel," říká k tomu Petr Hlaváček s odkazem na měření hygieniků.

Podle Jaroslava Jandy by se ale měl přece jen postavit val, o kterém si myslí, že by byl účinnější než zeď. A řešit by se také měla zjištěná kontaminace olovem mimo areál firmy. „Všichni se tváří, že je všechno v pořádku, ale ono není," míní Jaroslav Janda.