Jenže se teď nemůže shodnout s městem, kudy by se mělo jezdit na nové parkoviště, kteréu knihovny vznikne s cílem navýšit v lokalitě počet volných míst pro auta.

Ve hře jsou zatím dvě varianty. Náměstek budějovického primátora František Konečný je pro vybudování kruhového objezdu mezi knihovnou a soudem. Variantu města odmítá krajský radní Pavel Hroch, který je pro to, aby se využívala současná příjezdová cesta zadem kolem řeky.

Spory ohrožují celý projekt dostavby knihovny. Neshodnou-li se obě strany, záměr půjde ke dnu. Do konce letošního roku je totiž potřeba podat žádost o dotaci.

Hodně napovědět o tom, jestli se v Českých Budějovicích uskuteční přístavba Jihočeské vědecké knihovny v Lidické třídě, nebo z celého záměru nakonec sejde může středa 14. června. Sejdou se totiž zástupci kraje a města, aby se domluvili, kudy budou řidiči jezdit na parkoviště u knihovny. Neshodnou-li se, projekt je ohrožen.

Přístavbu za více než 120 milionů korun plánuje kraj a podle radního Pavla Hrocha se počítá s tím, že by se zvýšila kapacita parkování v areálu knihovny ze současných 16 na 36 míst. Posloužilo by to například handicapovaným, kteří by mohli přímo z podzemního parkoviště jezdit výtahem do nového pavilónu. Pavel Hroch přitom poukazuje na to, že v současnosti se jezdí ke knihovně na zvláštní povolení od Gerbery podél řeky Malše a navýšení provozu nebude podle něj takové, aby se něco muselo aktuálně měnit.

Jenže městu se takový postup moc nezdá a požaduje dopravní připojení z Lidické třídy. Současné odbočování ke knihovně je podle náměstka primátora Františka Konečného nevhodné například pro velkou zátěž v Mánesově ulici. „Mánesova ulice je jednou z nejvíce zatížených komunikací a další připojení jí dále přitíží,“ říká František Konečný. Náměstek primátora dodává, že automobily budou zbytečně objíždět bloky domů, aby se dostaly do požadovaného směru, a zbytečně zatěžovat již tak problematickou dopravu.

„Sjezd k řece je velmi úzký a současně se přejíždí přes stávající cyklostezku,“ přidává další argument František Konečný s tím, že i pro výstavbu je tato cesta ke knihovně nepoužitelná. Jako ideální řešení doporučuje František Konečný vybudovat novou kruhovou křižovatku v Lidické třídě u soudu, odkud by se knihovna napojila.

Podle Pavla Hrocha je ale nereálné očekávat, že se připraví projekt přístavby i nové křižovatky a stihne se zažádat do konce roku o dotaci. A bez dotace kraj stavět nechce. Od města tedy chce nyní souhlas s příjezdem podél řeky, i když se nebrání hledání jiné varianty do budoucna.