Celkem 217 milionů korun si rozdělí žadatelé o dotace v rámci 20 dotačních programů, jejichž vyhlášení a pravidla ve čtvrtek 28. listopadu 2019 schválili radní Jihočeského kraje.

Podle náměstka hejtmanky Pavla Hrocha došlo i k menším úpravám programů. Radní vyšli vstříc například menším obcím, aby v dotačním programu mohly dosáhnout na peníze určené na opravu silnic.

Ocenění spokojený zákazník předávala na krajském úřadu podnikatelům jihočeská hejtmanka Mgr. Ivana Stráská.
Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská předala ceny spotřebitelů

Pravidla, formuláře žádostí a další náležitosti budou zájemcům k dispozici od pátku 29. listopadu na webových stránkách kraje pod odkazem DOTACE FONDY EU, v sekci Programové dotace Jihočeského kraje - Aktuální výzvy. Od této doby je zároveň podle Hany Brožkové z oddělení informací konzultovat dotazy s příslušnými garanty a administrátory.

Jediný kandidát na rektora Jihočeské univerzity Bohumil Jiroušek při představení své vize v aule pedagogické fakulty před širší akademickou obcí.
Kandidát na rektora Jihočeské univerzity zbyl pouze jeden

Vlastní podávání žádostí do těchto programů začne 2. ledna 2020 a skončí 17. ledna 2020 ve 12 hodin. Novinkou tzv. první vlny dotačních programů je možnost příspěvku na výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel. Dalších 13. programů v rámci 2. vlny pak bude vyhlášeno 31. ledna 2020.