Jihočeský kraj už zveřejnil vizualizaci nového mostu, který se chystá stavět v Českých Budějovicích přes Vltavu u papíren. Stavba má být součástí nové silnice od Litvínovic do Papírenské ulice.

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby se jedná o důležitou dopravní stavbu pro České Budějovice. Součástí mostu má být i cyklostezka a předpokládá se, že nový most využijí například lidé, kteří míří do nemocnice nebo kamiony jedoucí do papíren.

Cesta do nemocnice by neměla vést přes celou ulici Papírenskou a ulicí Boženy Němcové. „Podařilo se nám díky jednání se zástupci papíren najít řešení, kdy příjezd na nemocniční parkoviště bude už ulicí Thomayerova. Tím se odvede největší část dopravy, která bude do nemocnice směřovat z druhé strany řeky a nijak už nezatíží zbylý úsek Papírenské ve směru k Lidické ulici,“ uvedl Martin Kuba k plánům kraje na svém facebookovém profilu.

V Papírenské omezí kamiony

Jihočeský hejtman doplnil, že část Papírenské směrem k Lidické bude také uzavřená pro nákladní dopravu, takže kamiony, které pojedou do průmyslového areálu papíren, by měly z ulice v podstatě zmizet. To samé i z Lidické. Už se nemají „motat“ přes město a najíždět budou jen přes most od řeky. „Tím, že se z Papírenské odstraní stávající vlečka, dojde k rozšíření profilu ulice a také k úpravě křižovatky s Lidickou,“ připomíná další chystanou úpravu Martin Kuba. Připojuje ale, že pod komunikací je uloženo velké množství sítí, (vodovod, kanalizace, atd.), které se budou v rámci stavby měnit. Proto je teď velmi složité odhadnout, kde bude například plánovaná nová výsadba.

Kraj a město také jednají od počátku s obyvateli lokality. „Chci za ta jednání poděkovat, protože i když nemáme na vše stejné názory, jsou ta jednání věcná a korektní,“ uvedl Martin Kuba.

Ve veřejné debatě, která se o projektu vede, ale zaznívají také výhrady k chystanému mostu s tím, že by se mělo například nejprve vyčkat, jak se ve městě projeví zprovoznění dálnice a teprve potom realizovat nákladnou stavbu. Tyto hlasy často poukazují na proměnu, kterou způsobilo zprovoznění Jižní tangenty. Také bude nutné zbourat část garáží u řeky a někteří majitelé si stěžují, že zatím nevědí, jak se bude tato věc konkrétně řešit. Existují i námitky k plánovanému novému dopravnímu uspořádání Papírenské ulice. Většina komentářů na internetu ale nový most bere jako potřebnou posilu dopravní prostupnosti Českých Budějovic.

Jižní tangenta spojí silnici I/3 a D3 u Roudného. Na snímku kruhová křižovatka mezi Českými Budějovicemi a Včelnou. Výjezdy k I/3 a Boršovu nad Vltavou.
Na Jižní tangentě u Budějovic už s předstihem slouží dvoupatrový kruháč

Teď se pracuje na projektu mostu. „Pokud všechny přípravné práce poběží ideálně, tak bychom v roce 2025 mohli mít stavební povolení, vypsat výběrové řízení na zhotovitele a v roce 2026 začít stavět,“ nastínil budoucí kroky kraje Martin Kuba a dodal, že tento most a tedy další dopravní propojení přes řeku České Budějovice dopravně potřebují, protože celá doprava mezi pravým a levým břehem se denně sjíždí na třech mostech a jakákoli nehoda nebo problém na těchto ulicích paralyzují město.

Ohledně nových dopravních staveb v jihočeské metropoli Martin Kuba uvedl, že má radost ze zlepšující se situace a připomněl, že se například na konci roku chystá otevření dálničního obchvatu, který odvede velkou část tranzitní dopravy mimo město. Připravená je stavba severní spojky, která by se měla začít stavět letos a v jižní části města už je v provozu Jižní tangenta.

Pracuje se i na prodloužení nové silnice, která nyní vede od Branišovské do ulice Na Sádkách, aby zamířila dál k Litvínovicím. Tato trasa by vytvořila městský okruh na jihozápadě města a dál by měla pokračovat novou silnicí od Litvínovic k papírnám, kde má vzniknout přes Vltavu výše zmíněný most. Pokračuje i projektová příprava tunelu pod nádražím.