Radnice přišla před časem 
s návrhem, aby se postavila přeložka podél Svinenského potoka. „Na tuto stavbu je již vydáno územní rozhodnutí," připomíná starosta města Radislav Bušek. Variantu přeložky podél potoka podporoval dlouho i Jihočeský kraj.

Jedním z argumentů bylo to, že přeložka měla stát kolem 200 milionů korun, ale druhá možná varianta – severní obchvat, by vyšla mnohem dráže.

Jenže proti přeložce, která by vedla klidnou čtvrtí města, se v Trhových Svinech zdvihla vlna odporu. 
A občanské sdružení Svinenský zvon dokonce soudně napadlo i nový územní plán, který přeložce vycházel vstříc. U soudu Svinenský zvon neuspěl, ale nyní našel jeho návrh, aby se raději postavil větší obchvat města, pochopení u krajského zastupitelstva.

V rámci zásad územního rozvoje kraje se zastupitelstvo kraje přiklonilo právě k variantě severního obchvatu. Trhovým Svinům by se tak tranzitní silnice prakticky vyhnula. Podle hejtmana Jiřího Zimoly jde zatím o vyčlenění území pro obchvat, skutečná stavba se zatím neřeší.

Svinenský zvon přednost pro severní obchvat vítá. Podle Františka Švepeše ze sdružení by přeložka kolem Svinenského potoka dopravní situaci v Trhových Svinech skutečně efektivně neřešila.

Mapa obchvatu.

Spory o dopravu trvají roky

Už několik let se v Trhových Svinech vede ostrý spor o to, jak řešit dopravní nápor, který sužuje centrum města. Potkávají se zde auta na tahu České Budějovice – Nové Hrady s vozidly, která přijíždějí od Třeboně 
a z dalších směrů. Radnice vypracovala před lety plán na přeložku, která by vedla podél Svinenského potoka. V reakci na to ale vzniklo v roce 2006 občanské sdružení Svinenský zvon, které přeložku, jež by přivedla dopravu do zatím klidných míst, razantně odmítlo. Petici proti přeložce podepsalo na 2,5 tisíce lidí z necelých tří tisícovek obyvatel města.

Svinenský zvon proto vítá poslední rozhodnutí zastupitelstva Jihočeského kraje. Těsnou většinou rozhodlo 
o tom, že do územních zásad rozvoje kraje bude zanesen  obchvat na severu města. „Konečně byla tak zvaná přeložka kolem Svinenského potoka  vyhodnocena jako nežádoucí varianta dopravního řešení pro město Trhové Sviny.  Jaká dobrá  zpráva pro všechny zastánce občanského sdružení  Svinenský zvon, které od roku 2006 proti této nesmyslné stavbě vystupovalo a hájilo nárok spoluobčanů na zdravé bydlení a hezké prostředí," říká jednatelka sdružení Věra Váchová.

Starosta Trhových Svinů Radislav Bušek ale vidí řadu problémů, spojených s rozhodnutím krajských radních. Navržený obchvat by například podle starosty vadil rozvoji města. „Varianta navrhovaná krajskou koalicí zasahuje do zastavitelného území místní části Otěvěk, dále vede přes již vystavěné rodinné domy, pokračuje v blízkosti klidové zóny hřbitova, jde také přes území, kde je zpracována zastavovací studie výstavby rodinných domů," vypočítává Radislav Bušek 
a připojuje, že navržená trasa omezuje rozvoj firmy významné pro zaměstnanost 
v regionu a na konci odděluje obytnou zónu od zóny rekreační.

Starosta připomíná, že jím preferovanou přeložku podél Svinenského potoka doporučilo i několik studií. „Jihočeský kraj financoval také sčítání dopravy od společnosti Mott Mc Donald, z něhož vyplývá, že pro město je hlavním problémem vnitroměstská doprava, nikoliv tranzitní. Dopravní zatížení v centru je více než trojnásobné oproti výjezdu směrem na Nové Hrady. Dopravní zatížení je také mnohem vyšší z jihu než ze severu," říká Radislav Bušek na podporu přeložky místo obchvatu.

Nejen věcné argumenty ale zaznívají v debatách o dopravě v Trhových Svinech. Dochází i na osobní výpady. Podle Františka Švepeše ze sdružení Svinenský zvon jsou některá tvrzení ukázkou toho, že debata se v Trhových Svinech nevede na věcné úrovni, ale pomocí jakýchkoliv argumentů, které jsou po ruce.


A k poměrům v Trhových Svinech dodává, že podle jeho názoru starosta dostal město do patové situace. „Rozdělil obyvatele na ty, kteří souhlasí se starostou a ty ostatní, kteří jsou tím pádem nepřátelé a těm se to ukáže!  Trpí tím nejen rozvoj města, ale také  mezilidské vztahy. Tolerují se  urážky," popisuje svůj pohled na situaci František Švepeš.

Na druhou stranu Radislav Bušek mnohokrát v minulosti zdůraznil, že jsou mu podsouvány osobní zájmy na vybudování přeložky podél Svinenského potoka, ale veřejně nebyl žádný podložený fakt prezentován. Ohledně rozhodnutí krajského zastupitelstva pak připomíná, že kraj dříve v podobných případech dal na místní samosprávu. To jest měl by i nyní podle Radislava Buška preferovat přeložku místo obchvatu.

Obchvat je zatím jen v plánech. Podle hejtmana Jiřího Zimoly je rozhodnutí zastupitelstva nyní jen zablokováním potřebných pozemků pro možné budoucí řešení dopravní situace.

Více k tématu obchvatu Trhových Svinů ve čtvrtečním tištěném vydání Deníku