Jihočeský kraj ve spolupráci se spolkem Český zavináč vyhlašuje krajské kolo 24. ročníku soutěže Zlatý erb. Smysl soutěže spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí. Jejich webmasterům a provozovatelům poskytuje také zpětnou vazbu, užitečné informace a inspirace pro další zlepšování webů. „Jihočeský kraj má již tradičně v této soutěži velmi silnou účast a já věřím, že letos to bude stejné. Je dobré vidět, že našim obcím a městům záleží na dobré komunikaci se svými občany,“ řekla náměstkyně jihočeského hejtmana pro IT a e-government Lucie Kozlová.

Krajského kola soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit města a obce kraje se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi. Formulář přihlášky do soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže ZDE. Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena na 7. 3. 2022, porota zahájí své hodnocení o měsíc později.

Nejvíce přihlášených

Soutěž Zlatý erb se v Jihočeském kraji těší mimořádné oblibě. Právě od nás dorazil do minulého ročníku největší počet přihlášených ze všech krajů České republiky. Úspěšné byly webové prezentace Tábora, Dačic a Pištína. Zasloužily si tak postup do celostátního kola, kde bodoval Tábor s portálem „Vítejte v Táboře“ a získal Cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci.

Stavba odpočívky na dálnici D3 u Chotýčan v únoru 2022.
Náklaďáky stěhují tuny hlíny nad dálnicí, na D3 staví odpočívku, podívejte se

Jihočeský kraj pomáhá malým podnikatelům rozjet, popřípadě udržet nebo zlepšit svůj vlastní business. Už roky úspěšně funguje program zvýhodněných regionálních úvěrů, který kraj realizuje ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou a.s. I v roce 2021 byl o tento program obrovský zájem. „Jihočeský kraj chce podporovat začínající i zavedené podnikatele, kteří v našem regionu působí a podílí se na jeho prosperitě i nabídce zajímavých pracovních míst. Proto je naší prioritou, aby tento program pomoci pokračoval a měl dostatečnou kapacitu. Minulý rok byl původní úvěrový rámec 43,5 milionu Kč, z důvodu vysokého zájmu jsme ho museli navýšit ještě o dalších pět milionů,“ řekl 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř. Návrh na prodloužení schválila rada kraje a bude následně předložen zastupitelstvu.

Úspěšní sportovci

Mladé sportovce z táborské střední školy čekalo přijetí na krajském úřadu. Za úspěšnou reprezentaci kraje. Republikové finále posledního ročníku Středoškolského atletického poháru totiž patřilo hochům z táborské Střední průmyslové školy strojní a stavební. V soutěži dorostenců a juniorů posbírali celkem 9716 bodů, to je o 1257 bodů víc než druhé poděbradské gymnázium. Mladé sportovce na Krajském úřadu Jihočeského kraje přivítal náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma, který ocenil, že na škole měli vždy dobré atlety, kterým není blízká jen fyzická příprava. „Velmi zdatní sportovci, kteří se zároveň skvěle vyjadřují a dobře formují myšlenky. Gratuluji jim ke skvělému úspěchu.“

Rekonstrukce Plavské ulice a ulice L. M. Pařízka v Českých Budějovicích bude v zimním období přerušena po dokončení dvou částí. Zbylá třetí část má být dokončena roku 2022. Provoz je povolen jako zkušební.
Do Plavské se vrátí stavbaři, parkování v lokalitě bude omezeno

Středoškolský atletický pohár se konal po roční odmlce zaviněné koronavirovou krizí v září loňského roku. Táborští vyhráli hned tři individuální disciplíny. Výškař Ondřej Vojta nenašel přemožitele ve výškařském sektoru, když jako jediný překonal 189 centimetrů. Na patnáctistovce jasně dominoval v čase 4:16.24 Jakub Homola a v koulařském kruhu byl nejlepší vrhem na 16.88 m Marek Marvan, kterého navíc druhým místem podpořil jeho týmový kolega Vít Kotrba (16.29).

„Učitelé tvrdí, že kdyby hoši nepracovali skvěle ve svých domovských oddílech, jistě by tak skvělého výsledku za školu nedosáhli,“ řekl náměstek Klíma, sám bývalý student SPŠ Tábor. „Na druhou stranu, kdyby nebyl sport ve škole tak dobře nastaven, také by to nestačilo. Musí se to prostě sejít. Fakt, že kluci převálcovali zbytek republiky ještě navíc svědčí o tom, že jsou prostě dobrý ročník,“ dodal Klíma s tím, že na SPŠ Tábor se studenti hlásí i díky tomu, jak výjimečné výsledky ve sportu má.

„Je to důležitý úspěch, protože škola nemůže jenom vzdělávat žáky a studenty, ale musí v nich vytvářet jakýsi přístup k životu. Maturita, to nejsou jenom znalosti, ale i celkový postoj. A sport k němu každopádně patří,“ poznamenal ředitel školy Marcel Gause. SPŠ Tábor má dobré sportovní výsledky i přesto, že sportovně není nejlépe vybavena. Ještě donedávna se v zimě například cvičilo v maličké tělocvičně nad školní jídelnou. „Máme nějaká venkovní sportoviště. Ta jsou ve vlastnictví města Tábor. Před dvěma lety se nám podařilo získat tělocvičnu, která je 10 minut pěšky od školy. Byla sice trochu zanedbaná, ale má správné rozměry a vkládáme do ní velké naděje. Teď ji musíme dát jenom trochu do pořádku,“ uvedl Gause.

O digitalizaci v Euroregionu

O tématu digitalizace mluví každý a už dávno ztratilo image přízraku z hlubin Silicon Valley. Koneckonců digitalizace pronikla už do všech oblastí života. Poznání a využití výhod. Jak je ale možné se tak obsáhlému a zároveň abstraktnímu tématu přiblížit? Služby občanům, rozjezd inovací nebo informační tabule pro hosty a turisty - digitalizace může usnadnit mnoho činností v obcích, podnicích a pro občany. Přesně to se děje v Evropském regionu Dunaj-Vltava beze strachu a s velkou mírou nasazení a činorodosti. Často přitom nejsou rozhodující senzační inovace a spektakulární novinky, ale mnohem víc praktické, rozumné aplikace na míru. V tomto směru se snaží rozvíjet také společnosti a lidé v Evropském regionu Dunaj-Vltava.

V této brožuře najdete více než stovku příkladů, ve kterých digitalizace vynáší své trumfy ať ve velkém či malém měřítku. Tyto podněty mají inspirovat a přiblížit tento speciální aspekt života v Evropském regionu.

Nová cyklostezka má už na sezonu 2022 sloužit v Budějovicích. Na snímku trasa od Terna k firmě Bosch.
Kraj zadá první dva projekty na dokončení Vltavské cyklostezky

Osobitý kousek Evropy. Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) byl založen 30. června 2012 v Linci. Do trilaterálního pracovního společenství patří Horní Rakousko, dolnorakouské oblasti Mostviertel a Waldviertel, Dolní Bavorsko, Horní Falc a na české straně Plzeňský, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina, celkem sedm partnerských regionů.

Společenství by chtělo přispět podporou spolupráce svých členů podstatným dílem k dalšímu rozvoji celého území a realizaci evropské myšlenky. Od roku 2019 se Evropský region věnuje novému střednědobému strategickému zaměření pod heslem „ERDV – prostor pro společnost s podtématy průmysl, zdravotnictví a cestovní ruch. Tématy se přitom zabývají vždy experti ze všech sedmi regionů. Ti rozvíjejí a plánují díky svým odborným znalostem a kontaktům konkrétní opatření v rámci strategie ERDV.

Tradiční předání předsednictví

Předsednictví Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV), jehož součástí je i Jihočeský kraj, se každý rok mění. V letošním roce předsednictví přebírá spolková země Dolní Rakousko, a střídá tak Dolní Falc. Oba regiony se v rámci tří hlavních témat ERDV – průmysl, zdravotnictví a cestovní ruch věnují především oblasti zdravotnictví, a představily na zasedání prezídia dne 28. ledna 2022 minulé a rovněž budoucí plánované aktivity v této oblasti.

Dolnorakouský zemský radní Martin Eichtinger představil plány na Den zdravotnictví 2022 a také oslavy desetiletého jubilea existence ERDV. Kromě toho se bude pracovní skupina pro zdravotnictví pod vedením Dolního Rakouska zabývat lepším propojením klinik na území ERDV. Martin Eichtinger by chtěl intenzívněji využít dolnorakouského know-how v oblasti přeshraničních zdravotnických aktivit v Podunají. „Dolní Rakousko zaujímá se svou přeshraniční zdravotnickou aktivitou Healthacross roli evropského průkopníka. Chceme hledat kontakty s klinikami v Evropském regionu a zajistit společnou zdravotnickou péči v pohraničí. Naším cílem je zajištění zdravotnické péče v blízkosti bydliště ve všech regionech,“ uvedl Martin Eichtinger.

Znovu po Okružní bude vedena objízdná trasa v Budějovicích kvůli uzavírce Rudolfovské ulice, kde se bude opravovat vodovod. Dopravní omezení se dotkne hlavně úseku mezi Hlinskou a Okružní. Na snímku Rudolfovská ulice ve zmíněném úseku.
V Budějovicích bude částečně uzavřena Rudolfovská ulice

Za Horní Falc prezentoval předseda hornofalckého sněmu Franz Löffler mimo jiné brožuru „Digitální zdravotní péče – zaměření na telemedicínu“ vydanou v květnu 2021, která je k dostání v češtině a němčině a informuje o zdařilých příkladech telemedicíny v ERDV. Kromě toho se ohlédl za četnými odbornými akcemi, jakou byl např. virtuální zdravotnický kongres v červnu 2021, na kterém se sešli experti z Německa, České republiky a Rakouska, aby si vyměnili zkušenosti k tématům „E-health na venkově“ a „Přeshraniční zdravotnická péče“.

Na závěr zasedání bylo oficiálně předáno předsednictví euroregionu. Dolní Rakousko převzalo od Horní Falce předsednictví Evropského regionu Dunaj-Vltava.