Stížnost podali někteří obyvatelé sídliště Máj, kteří nesouhlasí s možným zvýšením provozu v ulici Milady Horákové, ale neuspěli.

„Žádný  jiný výsledek jsem ani neočekával, protože přípravě této mimořádně důležité dopravní stavby věnujeme maximální pozornost po právní i věcné stránce. Osobně mne velice mrzí, že několik obyvatel sídliště Máj blokuje tuto důležitou a klíčovou stavbu ob᠆strukcemi, což považuji za naprosto nezodpovědné a sobecké," uvedl primátor Juraj Thoma s tím, že v přípravě propojky město intenzivně pokračuje.