Jihočeský kraj zmírňuje regulační opatření v dopravě, jízdenky bude možno kupovat u řidiče.

Krizový štáb Jihočeského kraje odsouhlasil, stejně jako jiné kraje, postupné uvolňování regulačních opatření, které v minulosti byly přijaty. Ve středu 15. dubna rozhodl mimo jiné i o zrušení zbývajících regulačních opatření v dopravě. "Navázal tak na rozhodnutí z minulého týdne, které umožnilo od úterý prodej jízdenek ve všech vlacích na území Jihočeského kraje, a od čtvrtka 16. 4. 2020, bude umožněn prodej jízdenek řidiči ve všech autobusech," uvedla tisková mluvčí krajského úřadu Hana Brožková. Nadále však platí pro cestující povinnost nošení roušek v dopravních prostředcích, která vyplývá z nařízení vlády.

Záměr byl dopředu projednán i se zástupci dopravců, kteří potvrdili, že jsou dostatečně zásobeni, ze svých zdrojů nebo prostřednictvím krajských dodávek, ochrannými a dezinfekčními prostředky a nic nebrání tomu, aby se režim odbavení cestujících řidiči vrátil do standardního režimu. Dopravci deklarují bezpečnost veřejné dopravy, ujišťuji, ze autobusy budou pravidelně a pečlivě dezinfikovány. Přesto i nadále, pokud je to možné, žádají cestující o bezkontaktní platby jízdného.

Opatření se týká linkové dopravy, drážní dopravy i městské hromadné dopravy ve městech České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, J. Hradec, Kaplice, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, Třeboň, Vimperk a v drážní dopravě.

Další změna pro Jihočechy aktuálně přijatá v souvislosti s uvolňováním opatření se týká zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na příznivý vývoj epidemie, kdy již nedochází k nekontrolovanému šíření nákazy, a po konzultaci s epidemiology přehodnotilo stávající mimořádné opatření týkající se zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních. Za přesně specifikovaných a vymezených podmínek je znovu možná přítomnost druhého rodiče nebo jiných členů domácnosti u porodu. Opatření nabývá účinnosti 16. dubna 2020 od 0:00 hodin.

„Shodli jsme se s epidemiology, že je to za stávající situace a při dodržení určitých opatření možné. Otec musí mít roušku, teplotu nižší než 37°C a porod proběhne v samostatném pokoji. Jsem za všechny rodiče moc rád, vím, že to nebylo snadné,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Přítomnost třetích osob u porodu je umožněna jen za dodržení několika podmínek. Třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti. Porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením. Poskytovatel zajistí, že bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami. Této osobě bude před vstupem do porodního pokoje nebo boxu změřena teplota, která musí být nižší než 37,0 °C. Důležité také je, že nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19. Třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest. Přítomnost třetí osoby je umožněna jen v porodnicích, kde je možné uvedené podmínky dodržet.

Mimořádné opatření nabývá účinnosti 16. dubna 2020 od 0:00 hodin a nahrazuje tak mimořádné opatření ze dne 27. března 2020.