Pro přijetí návrhu jich hlasovalo třicet sedm, proti nebyl nikdo. Čtrnáct zástupců opozice se zdrželo hlasování.

Příjmy kraje dosáhnou v příštím roce 11,4 miliardy korun, výdaje potom 10,9 miliardy.

Přebytek ve výši téměř půl miliardy korun poslouží k zaplacení úvěrů z dřívějších let. Na investice připadne částka 1,9 miliardy korun.

Největší objem peněz půjde do oblasti rozvoje dopravy, zdravotnictví a školství.

Doprava – přes 1 miliardu:

Nejvíc peněz připadne na modernizaci silnic druhých a třetích tříd a na mosty. Největším projektem na Českobudějovicku bude vybudování části zanádražní komunikace v krajském městě. V příštím roce dojde také k rekonstrukci části vozovky na Zavadilku.

Zdravotnictví – 280 milionů:

Českobudějovickou nemocnici čeká rekonstrukce rehabilitačního oddělení a vytvoření nových laboratoří. V nemocnicích v Táboře a ve Strakonicích se postaví nové pavilony. Kraj zřídil i nové výjezdové místo záchranné služby v Čimelicích.

Sociální oblast – 107 milionů:

Na příjemnější prostředí se mohou těšit například tři stovky klientů Domova důchodců na Dobré Vodě. Zařízení ze šedesátých let neprošlo dosud hloubkovou rekonstrukcí a je zde řada závad. Rekonstrukce bude probíhat na etapy a první z nich začne již v příštím roce.

Školství – 93,5 milionu:

Kraj spravuje 138 školských zařízení. Z jednotlivých grantů připadne 2,5 milionu korun pro firmy, které zaměstnávají učně. Učňovská zařízení dostanou další dva miliony na stipendia pro své žáky. Školky dostanou peníze na celkové rekonstrukce.

Podpora venkova – 80 milionů:

Nejmenší obce do tisíce obyvatel dostanou peníze například na rekonstrukce kapliček, hasičských zbrojnic a nádrží. V loňském roce byla tato částka o deset milionů korun nižší.

Zdravotnické poplatky v krajských nemocnicích – 70 milionů:

V loňském roce vyhradil kraj na úhradu poplatků v krajských nemocnicích částku sto milionů korun. Ta však nebyla zcela vyčerpána, proto radní stanovili na příští rok o třicet milionů korun méně.

Kultura – 54 milionů:

Kulturní akce podpoří kraj v příštím roce formou grantů. Dva miliony korun obdrží například Jihočeské divadlo na provoz otáčivého hlediště v Českém Krumlově.

Cestovní ruch – 40 milionů:

Tyto peníze poslouží k propagaci Jihočeského kraje v oblasti cestovního ruchu doma i v zahraničí. Od nového roku začne fungovat organizace krajského koordinátora dopravy (JIKORD). Její provoz vyjde ročně na dva miliony korun.

Marketing kraje – 23 milionů:

V této částce jsou zahrnuty provozní výdaje úřadu a prezentace kraje na mezinárodních výstavách a veletrzích. Kraj v této položce ušetřil peníze na provoz kanceláře v Bruselu, kam poputuje jen 3,5 milionu. Letos to byl přitom dvojnásobek.