Ze spousty fotografií, pořízených při lednové Tříkrálové sbírce, vybírali v minulých dnech zaměstnanci Diecézní charity České Budějovice ty nejkrásnější.
„Zvítězil snímek Vladimíra Záruby ze Zlivi,“řekla manažerka Diecézní charity Daniela Čechová.
Mezi nejlepšími snímky byli např. také koledníci na kolečkách z Písku nebo šibalský král z Mladé Vožice.
„Z nejkvalitnějších fotek vyrobíme kalendáříky pro koledníky na příští rok,“ slibuje Daniela Čechová.