Od pondělí až do 14. ledna můžete potkávat ve městech i na vsích koledníky, kteří se účastní tradiční charitní Tříkrálové sbírky. Mezi nimi je i skupinka, která vybírá peníze na lidi v nouzi v centru Českých Budějovic a kterou vede sociální pracovnice Alice Bartizalová z Nízkoprahového zařízení V.I.P. Městské charity České Budějovice.

„Děti se na koledování těšily, protože je to smysluplná a zajímavá akce,“ říká Alice Bartizalová. „Lidé k nám byli štědří a za koledu házeli ochotně do kasiček.“

Městská charita vybírá na zařízení Domino, kde pomáhají lidem s duševním postižením, na Azylový dům sv. Pavla pro muže a také na pořízení automobilu pro pečovatelskou službu. Loni koledníci v 64 skupinkách pro Městskou charitu vybrali celkem 194 559 korun.