Jen malý potok Krasovka v Radimi hrozil rozlitím. Průtoky zde dokonce dvakrát za sebou dosáhly až na druhý povodňový stupeň. Tato povodňová epizoda na Krasovce začala 18. srpna ve 14.30 hodin, když po intenzivní bouřce do koryta téměř bez vody dorazila povodňová vlna s průtokem téměř 3,5 kubíku vody za sekundu. Během okamžiku v Radimi výška hladiny dosáhla téměř 1,5 metru. Druhá povodňová vlna zde kulminovala asi za dvě hodiny. Naštěstí koryto Krasovky je dobře opevněné, takže kolem 21 hodin už bylo po velké vodě.