V klášteře na budějovickém Piaristickém náměstí se v úterý 20. června uskuteční multikulturní festival Kousek Ze/mě, který pořádá Diecézní charita. „Přijďte a poznejte cizince, kteří si jižní Čechy vybrali za svůj nový domov. Představí vám svá oblíbená jídla, díla i kulturu,“ pozvala za organizátory Veronika Kabátová. Na programu jsou kromě ochutnávek zahraniční kuchyně taky premiéra cizineckého divadelního souboru Wednesday, workshop na výrobu broží nebo divadlo a pohybové aktivity pro děti. To vše doplní hudební vystoupení nebo výstava obrazů. Kousek Ze/mě začíná v 11 hodin dopoledne a končí v 18 hodin večer.

Diecézní charita připravuje setkání s cizinci.Diecézní charita připravuje setkání s cizinci.Zdroj: Archiv Diecézní charity České Budějovice

Ptačí sněm na Šumavě

Novinka zpestřila tento týden náměstíčko na budějovickém sídlišti Šumava. Obyvatelé mají k dispozici pobytovou instalaci Ptačí sněm. Na místě bývalého centra sídliště ji postavili výtvarní umělci Jan Fabián a Matouš Lipus. Tento nový, dočasný objekt na pomezí architektury a sochy poukazuje mimo jiné na to, že prostředí města utvářejí nejen lidé, ale rovněž rostliny, stromy, hmyz nebo ptactvo.

Ptačí sněm je podle tvůrců místem pro pobyt lidí, kteří se opět musí učit žít jinak ve veřejném prostoru města, které se pomalu proměňuje pod vlivem klimatické změny. Obrací pozornost k tomu, jak bychom své prostředí měli utvářet a na koho v něm brát ohled. Jedná se o první z programu zamýšlených každoročních instalací Hotspoty přežití, které jsou součástí programu Budějovic pro agendu Evropské hlavní město kultury 2028.

Pobytová instalace Ptačí sněm na sídlišti Šumava.Pobytová instalace Ptačí sněm na sídlišti Šumava.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Senioři volili vedení

V pondělí 12. června 2023 se uskutečnilo ustavující zasedání Seniorského senátu města České Budějovice. Do zvolení nového předsedy jednání předsedala primátorka Dagmar Škodová Parmová. „Je velmi obohacující umět naslouchat starší generaci, která má mnoho životních zkušeností a může být pro nás v lecčem inspirací. Doufám, že budeme dobrými partnery a budeme společně diskutovat záležitosti, které budějovické seniory nejvíce zajímají. Hlavním cílem je, aby naše město bylo přátelské vůči všem občanům a bylo dobrým místem pro život také pro seniory,“ dodala primátorka a popřála všem senátorům hodně zdaru v práci pro téměř 20 tisíc občanů ve věku 65+, kteří trvale žijí v Budějovicích.

Seniorský senát České Budějovice.Seniorský senát České Budějovice.Zdroj: Archiv magistrátu města České Budějovice

Po tajné volbě se novou předsedkyní stala Irena Lavická, jejíž vizí je více propojit seniorskou komunitu s ostatními obyvateli města a vytvořit tak příhodné podmínky pro to, aby zde starší občané mohli důstojně a spokojeně žít. Seniorský senát je třináctičlenným poradním orgánem rady města, který reprezentuje občany důchodového věku a zabývá se jejich problémy.

Ohrožení čmeláci nepřišli o pastvu

V Budějovicích objevili biologové kriticky ohroženého čmeláka klamavého. Díky rychlé domluvě s magistrátem a firmou, která pečuje o trávníky, se pro tyto čmeláky podařilo zachovat pastvu.

Není čmelák jako čmelák. V České republice se vyskytuje asi 30 druhů čmeláků (a pačmeláků). Některé z nich jsou naprosto běžné, jiné se dostaly mezi ohrožené druhy a některé druhy už z naší přírody zmizely úplně. Mezi kriticky ohrožené druhy patří i čmelák klamavý, kterého nedávno biologové objevili přímo v Budějovicích. Na rozdíl od podobných druhů našich čmeláků, např. od čmeláka skalního, je velmi krátce a rovnoměrně ochlupený, což dodává jeho tělu sametový vzhled. Pro laika je ovšem jeho určení od jiných druhů obtížné.

Čmelákům klamavým zachrání pastvu při mozaikových sečích.Čmelákům klamavým zachrání pastvu při mozaikových sečích.Zdroj: Archiv Jiřího Řehounka

Samečci hájí teritorium

„Tito čmeláci vedou velmi zajímavý život. Jejich samečkové jako jediní mezi evropskými druhy čmeláků obhajují teritoria, kde čekají na mladé samičky. Proto mají na čmeláky nápadně velké oči,“ uvádí entomolog Michal Perlík z Biologického centra AV ČR a dodává: „Pro svůj život potřebují velké množství bobovitých rostlin, pokud možno po celou sezónu. Kromě nevhodných celoplošných sečí trávníků či luk je ohrožuje i používání pesticidů nebo změna klimatu.“

Čmeláci klamaví jsou tedy vybíraví na pastvu. Na jejich lokalitě v Budějovicích ale hrozilo, že trávníky, kam na jaře létají tito čmeláci za potravou, budou v krátké době posekány.

Mozaikové seče

„Jedna z důležitých ploch pro čmeláky klamavé je naštěstí součástí projektu mozaikových sečí budějovických trávníků. Víme o ní, že je druhově bohatá jak na rostliny, tak i na hmyz. K zachování co největší části s kvetoucím jetelem bylo nicméně zapotřebí upravit plán seče, a to doslova ze dne na den. Na naši prosbu zareagoval českobudějovický magistrát i firma Agrien, která v místě trávníky seče, velice vstřícně. Díky jejich rychlé reakci zde zůstala část kvetoucích jetelových porostů neposečená a dál slouží čmelákům jako významná potravní základna“ říká Lenka Štěrbová, která se profesně věnuje ekologii travních porostů v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a podílí se na také na výběru kvetoucích trávníků v Budějovicích. Projekt mozaikových sečí znamená, že se sousední plochy nesečou ve stejnou dobu. Výhoda je, že to přináší v jedné lokalitě lepší pastvu hmyzu.

Čmelákům klamavým zachrání pastvu při mozaikových sečích.Čmelákům klamavým zachrání pastvu při mozaikových sečích.Zdroj: Archiv Jiřího Řehounka

„Teď, když víme, které plochy čmeláci klamaví preferují, můžeme jejich preference zohlednit při návrzích mozaikového sečení v příštích letech. Od začátku našeho projektu kvetoucích trávníků klademe důraz na jejich odborný monitoring, který nám pomáhá péči o ně lépe naplánovat. Pokud bychom se o kriticky ohrožených čmelácích nedozvěděli, zbytečně bychom jim komplikovali život celoplošnou sečí. Přitom stačila jen drobná změna,“ uzavírá Jiří Řehounek z Cally, který biologický monitoring kvetoucích trávníků koordinuje.