Hlasováním na této stránce můžete rozhodnou, kdo si odnese ocenění při dubnovém vyhlašování ve Strakonicích.

O co jde v obou částech? Křesadlo oceňuje dobrovolníky, kteří část svého času zasvětí službě ostatním. Současně šíří myšlenku dobrovolnictví mezi veřejností, aby se dostala do širšího povědomí. Označení Dobrá parta pamatuje na tým lidí, který pomáhá druhým, pomoc je postavena na spolupráci party dobrovolníků. Poprvé tato cena byla udělena v roce 2002. Hlavními organizátory jsou občanská sdružení BEZ Katovice a INKANO Písek.

Hlasování:

Křesadlo 2008

Dobrá parta 2008

Nominovaní:

Křesadlo

Křesadlo patří všem, kteří pomáhají - Pavla Čotková

Nesnažíme se přece kvůli Křesadlu - Anna Měkutová

Mojí největší hodnotou je život se vším, co k němu patří - Eva Tkadlečková

K vodní záchraně ji přivedly vlastní děti - Zdeňka Šrůtová

Nejdůležitější ze všeho je mít přátele - Marie Turková

Nerozlučná dvojice dobrovolnic se o babičku dělí - Zdeňka Proboštová a Miroslava Melicharová

Práce s postiženými mě naplňuje - Veronika Kocihová

Lidé pomáhají mně, ne jenom já jim - Libor Sechovec

Na Křesadlo Jaroslavu navrhli tajně - Jaroslava Eisertová

K dobrovolnictví nadchla své kamarádky i přítele -Tereza Korecká

Dobrá parta

Dobrovolníci v roli kmotříčků - občanského sdružení OKNA

Loutkoherci: Chceme tvořit něco i pro druhé - ochotnický soubor Copánek

Kardio klub na kolech sjel i rakouské řeky - českobudějovický Kardio klub

Bylo by nám líto práci pro seniory ukončit - Dobrovolnice v sociální oblasti (sociální komise)

Pomocí tréninku paměti zlepšují život seniorům - Lektorky kurzů tréninku paměti pro seniory

Čtveřice zpestřuje život seniorům - Dobrovolníci seniorům