„Cenu Křesadlo převezmou již pošesté z rukou hejtmana Jana Zahradníka lidé, kteří věnují svůj čas a energii prospěšným aktivitám,“ říká za pořádající Michal Novotný z neziskové organizace BEZ Katovice. „Letos dostanou cenu také dobrovolnické týmy.“

Mezi navrženými jsou i lidé z Českých Budějovic. „Do soutěže jsme nominovali studenty i pracující, kteří se druhým věnují až po zaměstnání,“ říká Věra Michalicová, vedoucí Dobrovolnického centra Diecézní charity České Budějovice. „Dobrovolnictví se totiž týká lidí různého věku.“

K těm, kteří pomáhají druhým, až jim „padne“, patří padesátiletý Jiří Peška. Je houslistou Jihočeské komorní filharmonie, ale hudbě se věnuje i ve volném čase.

„Před dvěma lety jsem začal chodit do Dětského centra Arpida, kde se s dětmi věnuji muzikoterapii,“ říká Jiří Peška. Loni si k Arpidě přibral ještě dětský stacionář Světluška. „Práce s dětmi mě baví a zpoščátku jsem muzikoterapii s postiženými bral jako poznání. Jsem rád, že mohou přispět k zpestření života těch, kteří jsou na tom hůř než ostatní.“

Ztracený čas?

Dobrovolníkem je také důchodkyně Zdeňka Benešová. „Bývalá učitelka doučuje devítiletou Romku,“ pokračuje Věra Michalicová. „Rodina žije v sociálně vyloučené lokalitě. Rodiče její schopnosti rozvíjet nemohou, paní Benešová ano. Jedna učitelka nechápala, že může ztrácet čas doučováním tak beznadějného případu. Dívka ale zvládla první třídu a už chodí do třetí.“

Dobrovolnictví se věnují hlavně mladí lidé. K nim patří také student Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Jan Talich, který působí v programu Pět P. Jednou týdně se od roku 2006 schází s tehdy osmiletým zdravotně postiženým chlapcem. Vymýšlí pro něj hry a občas spolu tráví i víkendy. Pro chlapce je jeho starší kamarád velmi motivují. Kromě toho Jan Talich navštěvuje jednou týdně i těžce nemocné pacienty na onkologickém oddělení českobudějovické nemocnice.

„Ocenění si zaslouží všichni, kteří pomáhají druhým, aniž by za to dostali zaplaceno,“ říká spoluorganizátor ceny Křesadlo Michal Novotný.
„Jde o lidi, kteří mohou být příkladem pro ostatní. Křesadlo proto zároveň také práci dobrovolníků popularizuje,“ dodává Novotný.