Jedná se o kolektiv stálých klientů i dobrovolníků, který se příliš neobměňuje, ale spíš doplňuje a rozšiřuje. „Tým se před realizací tábora sejde nejméně třikrát, kdy se seznámí se seznamem dětí, které na tábor pojedou. Řeší se jejich rozdělení k dobrovolníkům, kdo by koho chtěl, s kým si rozumí, případně jaký handicap by byl pro dobrovolníka problém. Dobrovolníci jsou takzvanými kmotříčky dětem. Jsou jejich kamarádi, případní společníci na pokoji a pomáhají jim. Snaží se děti nenásilnou formou kontrolovat tak, aby si tábor aktivně užily,“ vysvětlila zástupkyně nominovaného týmu Marie Mottlová. Čas, který stráví děti na táboře, není podle ní naplánovaný minutu od minuty, jako na táborech pro „zdravé“ děti. Táborový tým reaguje pružně na náladu, pozornost dětí, jejich fyzické síly a potřebu relaxace. Účastníky nikdo nemusí přemlouvat, aby na tábor jeli. Naopak, celý rok se na něj těší a pouštějí si videa, která natočili na předešlých táborech. „Nedostatek dobrovolníků máme spíš pro naši celoroční činnost, ale na tábory jich bývá přetlak. Stejně tak zájemců, protože děti odrůstají a přicházejí zase nové. Proto jsme vloni měli mezi sebou i sedm handicapovaných již dospělých účastníků, kteří pracují v chráněné dílně,“ vysvětlila Marie Mottlová. Náplň prázdninových dní na táboře proto měli rozdělenou podle věkových skupin. Ti starší se zabývali zejména ručními pracemi a originální tvorbou a ti mladší zase vším, co na pořádný tábor patří. „Nechceme přijít o kontakt s lidmi s handicapem, kteří jezdí na tábor již pravidelně,“ uvedla Mottlová. Podobnou možnost, jak prožít prázdniny stejně jako ostatní zdravé děti, jejich chráněnci nemívají. Není totiž jednoduché zařídit vhodné prostředí, kam by mohli i vozíčkáři. Vyškolený a odborný zdravotní doprovod si musí čas ukrojit z vlastní dovolené.

Loňské Indiánské léto bude mít letos pokračování. Vloni indiánům sice příliš nepřálo počasí, přesto si je dosytosti všichni užili, a to také s programem v týpí, které k indiánům bezesporu patří.

A letos se také bude na co těšit. Na prázdniny již připravují organizátoři tábor, který se ponese v duchu starověkého Egypta, mumií a papyrových svitků.