Obyvatelé sídliště hodnotí jejich práci spíše kladně. „Je to dobré, zlepšil se pořádek i hluk. Občas se tu potkáváme, jsme sousedé. Jen děti jsou někdy hlučné a tady se to rozléhá," říká Vasko Filipov.

Jaroslava Grusová, která také bydlí v ulici V. Volfa, doplňuje: „Asistenti vidět jsou, to vnímám pozitivně. Je to důležitá věc, která tu chyběla. Je jich teď ještě víc a jsem ráda, že mají mezi sebou i ženu. Jestli se situace na sídlišti zlepší, ukáže až jaro a léto."

Ve dvou případech už asistenti pomohli i Policii ČR, když na sídlišti Máj vypátrali a zadrželi jednu hledanou a jednou pohřešovanou osobu.

Mentor asistentů Ladislav Šalena moment, kdy sklapla past nad člověkem, jehož hledala policie, popisuje jako scénu z akčního filmu. „Hledaný přeskočil přes kapotu vozidla a asistenti spolu se strážníkem ho dostihli," vypráví.

Podařilo se také rozptýlit pochybnost skeptiků, kteří očekávali, že se asistenty stanou výhradně Romové a půjde o nežádoucí pozitivní diskriminaci. Budějovičtí dbají na to, aby se asistenti vzájemně doplňovali. Všichni lokalitu sídlišti dobře znají, někteří zde i bydlí. Jejich práce je rozdělena do dvou směn. Ta dopolední dohlíží třeba na příchod dětí do školy a na pořádek, odpolední na případné sousedské neshody.

Milan Markovič, který se velmi dobře zapsal svou podrobnou znalostí místních poměrů a schopností komunikovat se členy romského etnika, popisuje náplň běžného pracovního dne: „Začínáme v sedm hodin na služebně. Před půl osmou jsme u školy. Dáváme pozor, aby se děti zbytečně nepraly a nedělaly nepořádek. Po osmé pak procházíme hřiště, dále své rajony, hlídáme pořádek, fotíme, když něco v pořádku není."

Policii asistenti pomáhají i tím, že usnadňují a urychlují komunikaci se společenstvím sociálně slabších obyvatel. V některých případech doprovázejí městské strážníky i do dalších lokalit, třeba na Lannovu třídu, k nádraží, nákupnímu centru Mercury a na Palackého náměstí.

S příchodem jara zvýší asistenti  dohled na  hřištích, kde mezi dětmi snadno vznikají konflikty, které se pak mohou přenést i na rodiče.
V plánu je prodloužení pracovní doby do jedenácté hodiny večerní, kvůli dodržování večerního klidu po dvaadvacáté hodině.

Nevznikla žádná romská městská policie

Městský strážník Ladislav Šalena se coby mentor stará o asistenty prevence kriminality, kteří pracují na sídlišti Máj a svou činností doplňují práci městské policie. Je bývalým vojákem z povolání, který později pracoval šestnáct let ve věznicích.

V září jste začínali se dvěma asistenty prevence kriminality a nyní jste přijali ještě další. Kolik je tedy asistentů celkem?
Máme teď pět asistentů, z toho tři jsou z romského etnika a jedna žena a jeden muž jsou z majoritní skupiny obyvatel.
Teď jsou tedy asistenti „namíchaní" tak, jak jsme chtěli. Nevznikne tak klamný dojem, že tyto pracovní pozice byly zřízeny jenom pro Romy a že vzniká „romská policie". Naopak je dobré, když je to takto smíšené, při jednání s občany je to jednoznačně výhoda.

Asistenti prevence kriminality pracují ve dvou směnách. Můžete popsat jejich běžný pracovní den?
Ráno máme krátký brífing, kde si určujeme priority dne. Ranní směna pracuje od sedmi do půl čtvrté. Začíná od půl osmé dohledem u školy, tam jsou do osmi hodin, pak zajistí po dohodě 
s řediteli škol kontrolu před vstupem do školy. Dále kontrolují dětská hřiště, případná poškození. Ranní směna je zaměřená hodně na pořádek. Dohlíží i na úklidové firmy.

Odpolední směna je pak více 
v kontaktu s obyvateli?
Ta začíná v půl druhé a pracuje až do deseti večer a je víc zaměřená na občanské soužití. Lidé se vracejí z práce, děti ze školy, pohybují se venku. Snažíme se předcházet takovým jevům, které sice jsou do určité míry tolerovatelné, ale v soužití na sídlišti vytváří problém. Jde o to, aby bylo co nejméně důvodů k nějakým neshodám. Sídliště Máj má problémy jako každé jiné sídliště, kde žije hodně lidí.

Co se za uplynulé měsíce, kdy asistenti pracují, podle vás na sídlišti změnilo?
Určitě se zlepšil pořádek 
v ulicích. Do toho jsme se pustili od začátku, byla to první věc, kterou jsme mohli ovlivnit okamžitě. Dávali jsme si cíle postupně. Abychom „nehonili deset zajíců najednou". Začali jsme od toho nejjednoduššího. Ve spolupráci s magistrátem dohlížíme i na firmy, které tu uklízí. Mimochodem jsou také placené z rozpočtu města, takže legitimní to, že my je kontrolujeme. Někteří to nejdříve nesli špatně, protože jejich pracovní doba byla hodně pružná, teď pracovní dobu využívají daleko lépe a ukázali, že dokážou využít svůj potenciál.

Čekáte, že se situace zhorší na jaře a v létě?
Během teplejších měsíců to bude určitě těžší. Určitě, bude víc lidí venku a tak. Zima nám nahrává v tom, že máme čas se na jaro připravit a trochu se v práci zaběhnout. Na druhou stranu klasičtí  nahlašovatelé budou vždycky.

Napadá vás něco, co by mohlo soužití na Máji zlepšit?
Souvisí to s celkovou náladou ve společnosti. Lidé  nemají informace, koluje tady spousta zkreslených zpráv, které jsou pak přiživovány na sociálních sítích. Další věcí je parkování. Člověk přijede unavený z práce a nemá kde zaparkovat. Sídliště by potřebovalo nějaké lepší urbanistické řešení. Lidé by tu měli mít větší pocit pohodlí, aby to tu nebyla jen obyčejná noclehárna.

RADKA DOLEŽALOVÁ