„Cítíme to jako velkou nespravedlnost a velkou chybu. I když to odsouhlasili, nehodláme s našimi akcemi přestat," říká Svatomír Mlčoch z Českých Budějovic za obhájce současné podoby břehů Malše u Malého jezu. Radnice totiž ve spolupráci s Povodím Vltavy plánuje razantní zásah do pravého břehu řeky v úseku pod Malým jezem. Podle posudků, které podporují projekt, je odbagrování břehů a související kácení nejlepší přípravou na příští stoletou vodu. Úpravy pak doplní ještě ohrázkování. Podle kritiků radnice by ale na stoletou vodu podle nových výpočtů stačilo jen ohrázkování. V tom je současné jádro sporu, ve kterém obě strany mají na své straně odborné posudky…

Podaná je dokonce interpelace na ministra zemědělství, aby se projekt přezkoumal v rámci žádosti o dotaci. Vedení města už ale nějaký zásadní zlom v přípravě akce neočekává. Interpelace ministra je podle náměstka primátora Petra Holického právem poslanců a je také právem občanů dávat jakékoliv podněty voleným zástupcům. Ale náměstek primátora si nemyslí, že by tyto iniciativy mohly ještě chystané protipovodňové úpravy ovlivnit. „Věc je v pokročilém stádiu vývoje," upozorňuje Petr Holický na to, že zastupitelstvem už byl celý projekt schválen, včetně záměru požádat o dotaci na ministerstvu zemědělství. „Jsou tu odborná stanoviska," připomíná Petr Holický také to, že projektanti a Povodí Vltavy doporučují navrženou variantu úprav jako nejlepší ochranu před stoletou vodou.

„Podle mých znalostí věci tato iniciativa nemá příliš velkou naději na úspěch," zmínil dále Petr Holický na adresu poslanecké interpelace.

Doplnil ale, že v diskusích zaznamenal názor, že není optimálně řešena náhradní výsadba, že druhy vysazované zeleně by mohly být voleny jinak a lépe, než uvádí projekt. „Myslím, že před realizací by nebylo od věci společně s projektantem, zhotovitelem a dendrologem, doporučeným oponujícími iniciativami, ještě zvážit podobu nové výsadby a případně ji upravit," dodává Petr Holický.

Kritici radnice by ale chtěli nejen menší úpravy. Podle Tomáše Mráze ze sdružení Zachraňme Malák dokonce podali návrh na obnovu stavebního řízení. Daniela Magersteinová připojuje, že součástí podání byla i žádost o předběžné opatření, aby se s kácením a bagrováním nezačalo dříve, než bude žádost posouzena. O výsledku této iniciativy rozhodnou zřejmě následující dny nebo týdny. Podle obhájců současné podoby Maláku by ale razantní změna byla velkou chybou. ,„Když tu stromy vydrží ještě řadu let, my budeme rádi," říká Jaromír Nutil, otužilec z TJ Pedagog, který se zde noří do vod Malše už třicet let.

close Moc, bohatství a také petice a názory občanů přinesli symbolicky tři králové členky Utrhlého divadla, ve středu odpoledne k Malému jezu v Českých Budějovicích. zoom_in Na petici chyběly ruceMoc, bohatství a také petice a názory občanů přinesli symbolicky tři králové členky Utrhlého divadla, ve středu odpoledne k Malému jezu v Českých Budějovicích.
Muž v černém obleku, zastupující také symbolicky radu města, přijal první dva dary, ale na ten třetí už mu pak chyběly ruce… Posléze odložil symboly moci i bohatství do sněhu, aby mohl převzít petice a názory občanů. Mělo to naznačit, jaký je zatím postoj města k názorům řady obyvatel lokality. Podle kritiků radnice na občany není brán příliš zřetel…