Investor ale zvolil takový postup, aby se místem dalo projíždět stále, byť s omezením. Podle Tomáše Voráčka, vedoucího budějovického provozního úseku ŘSD, budou práce rozdělené do několika etap a mají se uskutečnit o víkendech. Akce potrvá relativně dlouho právě kvůli tomu, aby klíčová komunikace, za kterou v podstatě neexistuje náhrada, nebyla uzavřena úplně.

Město ale nechce, aby v závěru prací byla krátce vypnuta světelná signalizace. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky by třeba velkou komplikací bylo, že vozidla městské hromadné dopravy ve směru sídliště – centrum budou muset čekat, dokud nedostanou přednost od někoho z kolony řidičů ve směru Český Krumlov – Praha.

Těžký rébus proto musejí vyřešit město České Budějovice a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Podle náměstka primátora Viktora Lavičky se nyní intenzivně jedná kvůli tomu, že by měla být na poslední víkend prací vypnuta světelná signalizace. „Jednáme o alternativách,“ konstatoval Viktor Lavička s tím, že již není možné z časových důvodů vytvořit pro počítačem řízenou křižovatku nový signální plán.

Řidiči pozor. Mánesovku čekají další úpravy.
Řidiči pozor. Mánesovku čekají další úpravy

Například vozidla městské hromadné dopravy jedoucí z centra nebo do centra by tedy byla odkázána na to, jestli je pustí někdo z hlavní silnice do křižovatky. Na hlavním tahu se ale o prázdninách dají čekat velké kolony, s patřičnými důsledky na plynulost dopravy. Nabízí se několik jiných možností, třeba, že by na místě řídili dopravu poučení pracovníci provádějících firem nebo by sem byly instalované mobilní semafory. „Snažíme se to řešit,“ říká k problému Viktor Lavička.

I v době hlavních prací bude silnice obousměrně průjezdná, byť ve zúženém profilu. Akce má začít 5. července a podle Tomáše Voráčka, vedoucího budějovického provozního úseku ŘSD se nejprve zfrézuje vozovka v celém rekonstruovaném úseku. Dopravní poměry se změní i v tom smyslu, že řazení do pruhů bude zajištěno provizorním značením.

Práce pak mají probíhat pouze o víkendech, kdy se nejprve odfrézují staré vrstvy komunikace až do hloubky 17 centimetrů a následně budou probíhat ostatní akce včetně pokládky nových asfaltových vrstev až na ty závěrečné. Ty se mají celkově dodělávat najednou, aby se omezily případné přechodové spáry při napojování opravovaných úseků. Chystaná rekonstrukce má stát přes dvacet milionů korun a zahrne i nový systém řízení křižovatky, který zaplatí město, nebo přidaný odbočovací pruh od Českého Krumlova směrem na budějovická sídliště.