K dosavadním dopravním omezením v budějovické Husově třídě se přidá oprava chodníku a zastávky městské hromadné dopravy U Výměníku. Začít má podle mluvčí magistrátu Jitky Welzlové v pondělí 31. července a potrvá tři týdny.

Postupně dojde k vyfrézování plochy, vybourání stávajících konstrukčních vrstev zálivu zastávky, chodníku, obrub a přídlažby a poté k pokládce nového povrchu, dlažbě a dalším úpravám. Zhotovitelem stavby za 2,9 milionu korun je firma ProTeren. Původní zastávka bude po dobu oprav posunuta jen o pár metrů dále směrem ke kruhové křižovatce. Z důvodu provádění stavebních prací dojde od úterý 1. srpna od 4 hodin k dočasnému přesunu zastávky U Výměníku (směr Vltava) asi o 50 m vpřed, ve směru jízdy.

Žižkova třída i Rudolfovská

V Budějovicích se pracuje v Žižkově třídě nebo v Rudolfovské třídě, ale obě jsou průjezdné. V Rudolfovské je na křižovatce s Lipenskou ulicí provoz nově řízen na semafory. Zúžení o jeden jízdní pruh platí také na mostě v Lidické třídě přes Malši vedle rekonstruovaného KD Slavie.

Od 7. srpna povolil odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu uzavírku pozemní komunikace spojující ulice Rudolfovská a Vrbenská. Omezení má trvat do 4. prosince 2023. Důvodem jsou výkopové práce, které umožní následnou pokládku vodovodu a kanalizace pro bytový komplex Dubičný potok. Společně s propojkou bude uzavřena i stezka pro chodce a cyklisty. Provoz čerpací stanice MOL nebude omezen a příjezd k přilehlým areálům bude možný.

Ilustrační foto.
Potíže s poštou mají nejen na vesnicích. Stěžují si i Budějčáci

K menším uzavírkám patří také oprava nevyhovujícího asfaltového povrchu chodníku o celkové ploše asi 640 m² v ulici Třešňové v Suchém Vrbném začne 1. srpna. Během jednoho měsíce tam dojde k odstranění asfaltového povrchu, výměně stávajících obrubníků, úpravě podkladních vrstev, pokládce nové zámkové dlažby včetně prvků pro nevidomé. Cena stavebních úprav je 2,6 milionu korun včetně DPH. Zhotovitelem je AB Complet s.r.o.

Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu povoluje úplné uzavírky pozemních komunikací. Důvodem je pokračující výstavba podzemního kabelového vedení VN. Konkrétně se týkají ulic Zdeňka Fibicha a Jasmínová. Ty zůstanou uzavřeny do 10. srpna 2023.

Letiště České Budějovice se chystá na historicky první let dovolenkářů do turecké Antalye.
Budějovické letiště se připravuje na první let. Podívejte se, odkud ho sledovat

V Týně nad Vltavou začala 17. července uzavírka mostu na silnici č. 105. Nákladní doprava se tak musí Týnu vyhnout velkým obloukem, objízdné trasy pro kamiony vedou až přes Budějovice a přes Veselí nad Lužnicí. Osobní automobilová doprava využívá provizorní most postavený u náplavky pod kostelem. Generální rekonstrukce mostu je investicí kraje a provádí ji Eurovia. Akce má trvat zhruba rok.

Husova třída

Nová uzavírka platí i v Budějovicích, kde je od pondělí 17. července neprůjezdná křižovatka Husovy třídy a ulice Oskara Nedbala. Policie zde také začala trvale monitorovat situaci, protože řidiči nerespektovali omezení a do křižovatky vjížděli. V křižovatce Husovy třídy a ulice Oskara Nedbala a části ulice Jaromíra Boreckého se opravuje vozovka. Oprava zasahuje v Boreckého ulici až po úroveň ulice Josefy Kolářové na sídlišti Vltava. Stavba je rozdělena na dvě části.

V první budou pracovníci společnosti Kubík a.s. pro EG.D. rekonstruovat STL plynovod. Poté je vystřídá firma Swietelsky stavební s.r.o., která bude pokračovat v opravě povrchu vozovky. Po výměně plynovodu dojde k frézování povrchu komunikace, provedení oprav, odstranění rozbitých chodníkových obrubníků a betonové přídlažby a osazení nových komponentů, pokládce konstrukčních vrstev vozovky včetně nutné opravy podkladních vrstev a také k obnově vodorovného dopravního značení. Obnovy plynovodu jsou rozděleny do několika etap, potrvají do 26. září. Křižovatka Husova x Oskara Nedbala zůstane uzavřena do 23. srpna. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům MHD, IZS a záchranné službě.

Na trase do Prahy

Omezení kvůli úplnému dokončení stavebních prací čeká na řidiče do konce července ještě ve směru na Prahu v úseku od odpočívky Mitrovice (která bude po dobu provádění stavebních úprav v termínu 28. 7. – 1. 8. uzavřena) až k napojení na silnici I/3. Zde bude ve směru na Prahu veden provoz pouze jedním jízdním pruhem.

Omezení ve Strakonické

V jihočeské metropoli trvá rekonstrukce Strakonické ulice v úseku mezi Husovou třídou a křižovatkou zvanou diamant na silnici I/20. Dá se proto čekat mírné zdržení při jízdě mezi sídlišti a centrem Budějovic, kde lze nadále jet Strakonickou nebo při volbě variantní trasy třeba přes ulici Milady Horákové, Husovu a Dlouhý most.

Jihočeský kraj plánuje do 20. 8. rekonstrukci komunikace v délce 345 m, a to od konce kruhové křižovatky s ulicí Husova po sjezdy na silnice I. třídy I/20 a I/3. V rámci stavby dojde mimo jiné na Strakonické také k rozšíření stávajících autobusových zálivů pro kloubové autobusy, prodloužení nástupiště a nasvětlení stávajícího přechodu pro chodce.

Na čtyři etapy

„Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejvytíženějších komunikací ve městě, budou stavební práce rozděleny do čtyř etap tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území alespoň jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy,“ uvedl k chystané akci David Hocke z tiskového oddělení krajského úřadu.

Spoluinvestorem této stavby bude i město České Budějovice. Město se bude na této investici podílet částkou 1 576 602 korun bez DPH, ze které bude financována oprava části komunikace v ulici Jaromíra Boreckého spočívající pouze v nové obrusné vrstvě v délce asi 30 metrů, chodník a rozšíření nástupiště na autobusové zastávce, přisvětlení a osazení nových světelných signálů u přechodu.

Kostel sv. Mikuláše v Boleticích.
Kam na výlet? Vyberte si z TOP 10 kouzelných míst na jihu Čech

Zhotovitelem stavebních prací je firma STRABAG Silnice a.s., Praha. Jihočeský kraj budou stavební práce stát 14,2 milionu Kč. Z důvodu rekonstrukce povrchu Strakonické ulice je dočasně přesunuta zastávka Vltava střed (obousměrně) přibližně o 100 metrů.

Suché Vrbné

Druhou etapou pokračuje rekonstrukce ulice Na Děkanských polích u Nového Roudného. Práce, které si vyžádají do 31. října úplnou uzavírku, zahrnují výměnu stávajícího vodovodního řadu, rekonstrukci plynovodního potrubí, překládky sítí NN, VN, obnovu veřejného osvětlení, komunikací a chodníků. Celková investice představuje 25 milionů korun. Průchodnost obyvatel, vjezd vozidlům HZS a záchranné služby bude po celou dobu stavby umožněno. Svoz komunálního odpadu zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci s firmou FCC. Svozové dny se nemění. Stavbu provádí firma AKORD spol. s r.o.

Na červenec připravil magistrát opravy ulice O. Ševčíka. Navržené stavební úpravy za téměř 1,4 milionu korun spočívají v odstranění asfaltového povrchu, výměně stávajících nevyhovujících silničních i zahradních obrubníků, úpravě podkladních vrstev, pokládce nového asfaltu a šedé zámkové dlažby včetně prvků pro nevidomé. Oprava povrchu chodníku 250m² a vozovky 350m² v ulici Otakara Ševčíka v Suchém Vrbném by měla začít i skončit v červenci. Zhotovitelem je SWIETELSKY stavební s.r.o.

Bývalá kasárna Jana Žižky z Trocnova v Českých Budějovicích. Nádvoří - klub Žižkárna.
Budějovická Žižkova kasárna jsou zakletým zámkem i hudebním klubem

Do 31. srpna má trvat uzavírka části budějovické ulice Dvořákova. Důvodem je oprava nájezdové rampy do Mercury. Osobní auta, která budou přijíždět z Nádražní ulice, odbočí vpravo na Žižkovu ulici a přes začátek ulice Dvořákova se dostanou přímo do garáží Mercury. Autobusy pojedou po objízdné trase přes Žižkovu, Novohradskou, Průmyslovou až do ulice Dvořákova a poté vjedou do Mercury.