„S očekávaným opětovným zahájením výuky na školách od 30. listopadu vracíme k tomuto datu provoz MHD do standardního jízdního řádu. Návrat k obvyklému režimu se nebude týkat nočních linek číslo 53 a 59. Tyto nebudou jezdit po dobu trvání nouzového stavu vůbec,“ oznámil primátor Svoboda.

Proč není běžný jízdní řád městské hromadné dopravy zaveden od středy 18. listopadu, kdy se vrátili do škol žáci 1. a 2. tříd základních škol, vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička. „Ve spolupráci s dopravním podnikem proběhlo v minulém týdnu sčítání cestujících ve vozech MHD a ukázalo se, že reálná obsazenost se snížila o 50 %, na některých linkách i o 70 %. Úbytek cestujících nebyl dán jen uzavřením škol, ale i přirozenou obavou cestujících potkávat se s dalšími lidmi na zastávkách, v autobusech a trolejbusech. Výuka prvních a druhých tříd na obsazenosti vozů výrazně nic nezměnila, proto jsme se rozhodli spojit standardní jízdní řád s plným provozem ve školách“.

Bošilec, kamenný dvouobloukový most.
Na Českobudějovicku přibyly tři nové kulturní památky. Podívejte se

Dalším z diskutovaných témat krizového štábu byl stánkový prodej kolem náměstí spojený s pitím punče. „Prodejci neporušují žádné zákony nebo usnesení vlády při nouzovém stavu. Žádné nařízení neuzavřelo venkovní zahrádky a není vyhlášen zákaz prodeje alkoholu. Je zakázáno shromažďování a požívání alkoholu na veřejnosti, a to porušují zákazníci těchto stánků. Společně s hygienou, policií a městkou policií hledáme řešení, které bude v souladu se zákony a nařízeními přijatými v rámci nouzového stavu formou usnesení vlády. Policie a strážníci denně opakovaně provádějí kontroly na dodržování nařízených opatření, udělují pokuty za alkohol, shlukování, nedodržení rozestupů, nepoužívání roušek a důrazně domlouvají zákazníkům. Jde o naprostou nezodpovědnost, bezohlednost a ignoranci ze strany části veřejnosti,“ uvedl k porušování nařízení Jiří Svoboda.