Dle mínění manžela i okolí je Iva velmi pečlivá a často si něco zapisuje. Předchozí kronikářka, paní Randáková, nejprve 13 let na kronice spolupracovala formou zápiskůs tehdejší kronikářkou Marií Strakovou a od roku 1986 ji začala psát sama, a to do roku 2014. Této činnosti se věnovala 27 let. Iva si s ní domluvila schůzku. Čekalo ji velké množství ústřižků uložených v bedně, převážně z novin, kde se objevila jakákoli zmínka o Zlivi. Na setkání strávila několik hodin, aby byla v obraze, jak k práci kronikáře co nejlépe přistupovat. „Informací bylo opravdu hodně. A jak to dělat správně, není jasně dáno, jsou jen určitá doporučení,“ říká Iva. Každý kronikář si to dělá po svém. Je doporučeno mít holý text a veškeré obrázky, fotky či video přikládat jako přílohu.

„Mám přístup do databáze všech tiskovin a díky ní vyhledávám informace či jakoukoli zmínku o Zlivi. Vypisuju úplně všechny. Také mám k dispozici veškerý denní tisk,“ uvádí Iva. A tak vyhledává každou zmínku, co se událo a konalo. Není výjimkou, že za rok proběhne i stovka akcí, z nichž některé jsou pravidelné. Konají se pro nejmenší, dospělé i seniory. Každý rok tak Iva Kučerová připraví zhruba 120 až 150 stran textu. Zaznamenává nejen všechny akce, ale i to, jak funguje městský úřad, co je ve městě nového, nejdůležitější informace ze zasedání městské rady a zastupitelstva nebo z činnosti organizací a spolků.

Vizualizace budoucího Mercury centra. Autorem je ateliér PMT ve spolupráci s Ivetou Pubalovou a Jakubem Pubalem.
Proměna Mercury centra za 100 milionů startuje. Podívejte se

Průběžně si vede zápiskya když usedne k počítači, na kterém kroniku píše, utřídí informace do jednotné formy. Pracuje kdykoli jí to umožní rodina, takže nejvíce večer, když jdou děti spát. Kroniku píše zpětně, takže nyní zaznamenává rok 2019. Za tři roky se psaní kroniky pro Ivu stalo osobní záležitostí, už jen proto, že ve Zlivi žije. Dozví se díky tomu i zajímavé informace, které by jinak nevěděla. Také musí oslovit spoustu lidí, kronikaření není jen shromažďování zpráv a dělání zápisků.

Práce kronikářky ji baví, jen by chtěla mít víc času. „Možná to předám své dceři. Ale té jsou čtyři roky, tak si musíme dvacet let počkat,“ usmívá se.