„Tři vjezdy jsou opatřeny značkami dej přednost v jízdě a modrou značkou kruhového objezdu a jeden vjezd pouze modrou značkou kruhového objezdu," upozornil v reakci na sobotní téma Deníku čtenář Miroslav Kubeš.

Právě chybějící značka mů᠆že způsobit kolize. Jak v našem listu vysvětlovali odborníci, podle novely vyhlášky je možné, aby správci komunikací u vjezdů na kruhové objezdy odstranili značku dej přednost v jízdě. Pak by ovšem podle pravidla pravé ruky měli přednost ti, kdo na rondel vjíždějí. A řidiči, co po něm už jedou, by je museli pouštět.

Byť vedení radnice takové opatření v Budějovicích nepo᠆važuje za reálné, kruhový objezd, kde lidé o přednosti nemají jasno, na území města existuje. A dokonce již dlouhá léta, jak dokládají snímky mapových portálů. „Naposledy jsem tudy jel ve středu 23. března a pochybuji, že se v dopravním značení této smrtelně nebezpečné pasti, která je takto značena již řadu let, něco změnilo," míní čtenář.

Jak ale uvedla mluvčí českobudějovické radnice Jitka Welzlová, jde pouze o závadu, kterou je třeba odstranit. „Pravděpodobně se jedná
o vandalismus. Odbor dopravy na tento fakt upozorní vlastníka účelové komunikace a zároveň vyzve k doplnění dopravní značky," naznačuje možné řešení. 

Možná změna pravidel řidičům vadí

Maximální obezřetnost je podle policejního mluvčího Milana Bajcury nutná, pokud vyjíždíte z parkoviště od budějovického obchodního domu Tesco na nedaleký kruhový objezd. Je tady přinejmenším sporné, kdo tu má právo přednosti v jízdě.

Patrně za to může jen dlouhodobě chybějící značka dej přednost v jízdě, která by měla být umístěna na stejném sloupku jako modrá značka kruhový objezd. Jak ale upozornil čtenář Deníku Miroslav Kubeš, v souvislosti s novelou zákona, která umožňuje obcím měnit na okružních křižovatkách pravidla přednosti, leckdo z řidičů by si nedostatek mohl vyložit jako změnu pravidel.

Jen pár metrů před problematickým vjezdem na kruhový objezd sice stojí návěst, která řidiče informuje, že budou dávat přednost autům na objezdu. Tam už ale značka dej přednost v jízdě chybí. „Pokud před kruhovým objezdem není značka dej přednost, platí přednost zprava," poukazuje na pravidla mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura. „Řidiči si v tom místě musejí dávat obrovský pozor," radí všem. Podle mluvčí radnice Jitky Welzlové by měl navíc vlastník účelové komunikace nesrovnalosti napravit.

Zmatky na kruhových objezdech ale mohou zaskočit řidiče kdekoli na cestách. Ač to není příliš pravděpodobné, správci komunikací mohou značky upravující přednost z kruháků odstranit a výrazně tak na nich změnit pravidla.

Samotní řidiči ale nad novelou zákona jen nesouhlasně kroutí hlavou. „Je to zbytečná a možná nebezpečná úprava. Na silnicích je toho dost, na co je potřeba dávat větší pozor, tak proč ty situace rozšiřovat? Nyní vlastně řidič jedoucí po kruháči nebude vědět, zda na vjezdu má vjíždějící přednost či ne, bude muset koukat doprava na vjezd, zda je tam značka či ne a rozptylovat se," zlobí se Václav Kojan z Českých Budějovic.

Za pravdu mu dává i policejní mluvčí. „Narostl by tak počet dopravních nehod, vznikaly by problémy s plynulostí dopravy," vypočítává Milan Bajcura možné důsledky změn.

Pozor na cestách

Novela vyhlášky umožňuje nově správcům komunikací odstranit od kruhových objezdů značky Dej přednost v jízdě nebo Stůj, dej přednost v jízdě. Zůstane-li u objezdů pouze známá modrá kulatá značka, platí zde potom pravidlo pravé ruky. Přednost tak mají ti, kteří na kruhový objezd vjíždějí, před těmi, kdo po něm už jedou.