Českokrumlovské zastupitele na jejich listopadovém zasedání se svým projektem nového bydlení v areálu bývalého podniku Jitona, v údolí ukrývajícím se mezi Trojicí a sídlištěm Mír, seznámila Ivana Vévodová, jednatelka developerské společnosti SVV real, s. r. o. z Brna, společně s autory architektonického řešení. Čtvrť dostala jméno Krumlovský Vltavín.

Architekti Martin Krupauer a Petr Hornát z ateliéru A8000 s. r. o. na prezentaci seznámili zastupitele s tím, jak konkrétně projekt bude vypadat a jak by měla probíhat jeho realizace, včetně jejího dopravního napojení či obnovení potoka, který je schovaný pod zemí.

Hned první, při pohledu od ulice Budějovická, bude stát šestipatrový apartmánový dům se dvěma podzemními podlažími pro parkování. Na něj naváže linie jednotlivých bytových domů v ulici Za Jitonou, které jsou pěti- a čtyřpodlažní s plochými střechami. Při západním okraji údolí jsou navrženy terasové domy, které vrůstají kolmo do svahu a mají společné parkovací podlaží se zelenou střechou.

„Chtěli bychom otevřít dnes zatrubněný potok a přesunout ho do původní údolnice,“ doplnil obrazovou prezentaci na zasedání zastupitelstva architekt Martin Krupauer. „Na této pro Krumlov typické morfologii, budov vyrůstajících kolem vodního toku, jsme založili celý koncept. Mělo by tu vzniknout téměř dvě stě bytů od 2+0 do 5+0. Směrem k hlavní silnici by byly menší byty, dům by zároveň sloužil jako bariéra proti hluku v údolí, pak by následovaly domy s byty běžné velikosti.“

Kromě bytů počítají architekti i s vybudováním parteru, který by byl přístupný i dalším obyvatelům města, ne jen těm, kteří si tu byty pořídí. „Mohly by tam být kavárny, školka a podobně,“ dodal architekt.

Podle současného územního plánu je v areálu možná pouze výstavba ubytování, nikoli čistého bydlení. „Spolupracujeme s městem, aby v novém územním plánu, který by měl být hotový do roku 2022, bylo území změněno na bydlení,“ vysvětlil Petr Hornát z A8000. „Změna by se pak týkala sedmdesáti procent domů, které by se změnily na čisté bydlení.“

Dopravní napojení

Dnešní křižovatka silnice I/30 a ulice Za Jitonou by se posunula do místa dnešní autobusové zastávky. „Současný vjezd je příliš blízko ke kruhové křižovatce, proto jsme ho posunuli výše,“ přidal podrobnosti Petr Hornát. „Problémy na komunikaci I/39 vytváří okružní křižovatka. Endekon, autor dopravní studie pro město, navrhl, aby se změnila na průsečnou světelnou křižovatku. Pokud by se to někdy v budoucnu stalo, tak máme i pro tuto variantu kladné vyjádření od Krajského ředitelství policie, nové napojení splňuje všechny normy a nedocházelo by ke zhoršení situace.“

„Na kruhových křižovatkách projede sedmnáct tisíc aut denně, tento projekt bude generovat asi osm set pohybů denně,“ doplnil konkrétní čísla Martin Krupauer. „Nezažili jsme ještě snad větší diskuse a nehledali tolik variantních řešení, než jsme došli k tomuto.“

V místě není splašková kanalizace

Součástí investice by byla také nová veřejná kanalizace, která by po dokončení nové čtvrti přešla do majetku města. Pod Jitonou vede pouze dešťová kanalizace, do níž dnes vedou splašky z rodinné zástavby v ulici Za Jitonou. Tento problém by tak stavba nové čtvrti vyřešila.

Kolik budou stát byty? Zatím se neví

Na dotazy zastupitelů i veřejnosti, na kolik by nové byty vyšly, Ivana Vévodová nedokázala konkrétně odpovědět. „Nejsem schopná teď říct, že metr v bytě 1+1 bude za tolik a tolik. Ceny stoupají ve všech směrech, tvoří se průběžně a opravdu nyní nemůžu říct, jaká bude cenová politika. Struktura projektu je ovšem taková, aby se tam každý našel.“

Ve čtvrti by měly být jak cenově dostupnější menší byty, tak prostorné rezidence s terasami. "Chceme se zaměřit na velkou škálu lidí, ne na konkrétní skupinu," dodal Martin Krupauer. "A po pravdě řečeno, nad námi jsou paneláky, vedle nás je rušná silnice. Určitě se najdou i takoví, kteří nám řeknou, že jsme se zbláznili."

Samo město cenu bytů nemůže nijak ovlivnit, to je věc developera, stejně jako nemá vliv na to, jestli se v bytech bude trvale bydlet, anebo si ho někdo koupí a bude ho pronajímat turistům. „Naše legislativa nám neumožňuje nějak zásadněji upravit, na co byty budou sloužit. Co s nimi vlastníci udělají, je čistě na nich,“ připomněl místostarosta Josef Hermann.

Na město přejdou dva hektary pozemků

„Pro realizaci projektu je nezbytné majetkoprávní vypořádání s městem,“ dozvěděli se zastupitelé v důvodové zprávě ještě před prezentací projektu Krumlovský Vltavín s tím, že jde celkově asi o dva hektary pozemků, které by měly na město přejít. Jsou to hlavně komunikace a plochy podél nich, parkoviště, zelené a vodní plochy nebo přírodní lesopark s pěšinkami. „Budoucí majetkové vyrovnání by se řešilo zhruba v únoru, máme zhruba dva měsíce na posouzení,“ doplňuje místostarosta města Josef Hermann. „Doplatíme to, co my chceme po nich, například navýšení kapacity kanalizace kvůli případné budoucí výstavbě dalších domů. Musíme také spočítat, kolik nás bude stát údržba zeleně, komunikací atd. v dalších letech.“

Celý projekt by mohl být do sedmi let hotový, developer chce byty k prodeji začít nabízet příští rok.