„Častým problémem je, že domácnosti i restaurace vylévají do kanalizace tuky či oleje ze smažení, které spolu s dalším odpadem, jako jsou třeba vlhčené ubrousky a jiný nevhodný odpad, vytvoří v kanalizaci nepropustnou zátku,“ uvádí starosta Dalibor Carda. „Apelujeme proto na občany i provozovatele podniků, aby nakládali s odpadem odpovědně a správně.“

Do kanálu nepatří: biologický odpad, tuky, hygienické potřeby (tj. vlhčené ubrousky, pleny, hygienické tyčinky, dámské hygienické potřeby apod.), chemikálie ani léky.

Hlavním viníkem ucpaných kanálů jsou totiž ti, kteří do kanálu vylévají tuky a do záchodu házejí to, co tam nepatří.

„U nás ve školce olej sléváme do láhve a odváží ho specializovaná firma společně s bioodpadem, tak to dělají všechny školy a školky ve městě,“ přibližuje Jana Pouzarová z MŠ TGM, jak by to mělo vypadat. Ne všichni toto pravidlo ale dodržují, a tak měl ČEVAK, který odpadní síť spravuje, co dělat, aby ucpané kanály pročistil.

Vodoprávní a stavební úřady se proto hodlají intenzivněji zaměřit na kontrolu restauračních provozů. Ty, které provozují kuchyni s přípravou třiceti a více jídel denně nebo jídelnu s ohřevem jídla s výdejem šedesáti a více jídel, mají odpadní vodu předčišťovat v lapači tuků vhodné velikosti a účinnosti, jak uvedla Vlasta Horáková, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství. Vypouštění látek, které nejsou odpadními vodami, je porušením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a lze za to uložit sankci do výše sto tisíc korun.

„Roční náklady na čištění se pohybují kolem jednoho a půl až dvou milionů korun,“ doplnila mluvčí města Petra Nestávalová.

Kam tedy s použitým olejem? Tuky z domácností a kuchyní se po vychlazení mají slít např. do PET lahví a odevzdat do odpadových nádob (zelené popelnice s příslušnou etiketou), případně ve sběrném dvoře (to se týká motorových olejů). „Jen tak je možné zajistit jejich odbornou likvidaci,“ upozorňuje mluvčí města.