„Podzimní práce jsou hotové. Zbývají ještě nějaké drobnosti,“ řekl za borovanské zemědělské a obchodní družstvo předseda Jindřich Kořínek.
Slušné ozimy


Borovanským zbývají například poslední hektary zimní orby, ale jinak si Kořínek stav prací chválí. „Musíme dát také v sobotu a v neděli lidem nějaké volno, nemohou dělat pořád v kuse,“ poznamenal Kořínek.


Se zasetými ozimy jsou v Borovanech celkem spokojeni. Pšenice, ozimý ječmen i řepka vzešly celkem dobře a pole, kde se objevil hraboš, zemědělci hned ošetřili.


„Ještě jsme chtěli sít kolem osmdesáti hektarů ozimé pšenice, ale kvůli mokru už s tím nepočítáme,“ uvedla včera agronomka Alena Šestauberová ze Zemědělského družstva Olešník.

Kukuřice zůstala

Ve srovnání s rokem 2006 mají v Olešníku o 100 hektarů ozimů méně, ale v roce 2006 měli zaseté ozimy na větších plochách než v jiných letech. Proti běžným rokům je ozimů méně kolem 50 hektarů.


„Budeme muset dát jarní pšenici,“ zhodnotila nejpravděpodobnější řešení agronomka.


Mokro také způsobilo, že na polích zůstala asi na 30 hektarech kukuřice. „Chtěli jsme ji dát do siláže, ale nezajede tam řezačka. Počítáme, až to bude možné, že kukuřici zpracujeme na vlhké zrno pro živočišnou výrobu,“ dodala Šestauberová. Do konce října ale čeká Olešnické finiš na lukách, kde nemohli provést třetí seče. Zakoupili nový mulčovač a travní porosty budou mulčovat. Do poloviny listopadu také chtějí rozvézt skládkovanou chlévskou mrvu.

Zbývá doorat

Celkem spokojeni jsou na farmě Veselka. „Máme hotovo, zbývá trochu doorat,“ řekl Václav Žemlička o podzimních pracech.


Ozimy zde vzcházejí podle Žemličky dobře, jen některé řepky jsou horší. „Máme dost težké půdy,“ poukázal na vliv srážek Žemlička. Ozimá pšenice a ozimý oves ale vzcházejí na polích patřících k farmě dobře.